Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IE/1/2022/DR Dzierżawa Urządzeń Wielofunkcyjnych na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino.

Awatar Pracownika
Damian Rozenkranc
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 20-06-2022 14:25:00
Placing offers : 23-06-2022 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego  o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie Ofertowe.pdf pdf 188.47 2022-06-20 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr - 3 Wykaz urządzeń.docx docx 14.82 2022-06-20 14:25:00 Proceeding
4. Załącznik nr - 4 Wzór umowy.pdf pdf 285.97 2022-06-20 14:25:00 Criterion
2. Załącznik nr - 1 formularz ofertowy.doc doc 82.5 2022-06-20 14:25:00 Criterion
3. Załącznik nr - 2 OPZ.pdf pdf 147.85 2022-06-20 14:25:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dzierżawa urządzeń. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu nadzorującego eksploatacje urządzeń. 1 service Urząd Gminy Luzino
Ofiar Stutthofu 11
84-242, Luzino
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji dostawy urządzeń - Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia zrealizowane zostanie przez Wykonawcę w terminie do 30.06.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu oraz wniesienia, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Lokalizacja - Budynek nr 1: Urząd Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino, Budynek nr 2: Urząd Gminy Luzino ul. 10 marca 11 84-242 Luzino. Urządzenia zostaną zainstalowane w piwnicy, na piętrze oraz na poddaszu w dwóch różnych budynkach. Podczas instalacji Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił min. 2 pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wniesienie sprzętu do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji. Koniecznie jest zapewnienie dwóch pracowników Wykonawcy do wniesienia urządzeń. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Akceptacja warunków umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

4. Załącznik nr - 4 [...].pdf

(0)
6 Formularz Ofertowy - Proszę o załączenie wypełnionego oraz opatrzonego podpisami Załącznika nr 1. Attachment required

2. Załącznik nr - 1 [...].doc

(0)
7 OPZ - Akceptacja warunków OPZ w tym modeli urządzeń dopuszczonych do postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

3. Załącznik nr - 2 [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 191