Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 199/2022 Remont pomieszczeń w bud nr 3 w m. Szczecinek

Deadlines:
Published : 06-06-2022 11:50:00
Placing offers : 28-06-2022 07:30:00
Offers opening : 28-06-2022 08:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
199_swz.doc doc 211.5 2022-06-06 11:50:00 Proceeding
199_zal.zip zip 685.76 2022-06-06 11:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.59 2022-06-06 11:50:00 Proceeding
199_obowiązujące_zal.zip zip 814.68 2022-06-17 09:20:40 Proceeding
199_zm_swz.pdf pdf 129.11 2022-06-17 09:20:40 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.17 2022-06-17 09:20:40 Proceeding
199_zmiany w zakresie SWZ i terminu składania ofert..pdf pdf 37.25 2022-06-07 12:01:38 Public message
199_inf_z_otw_ofert.docx docx 22.18 2022-06-28 08:36:35 Public message
199_zaw_o_unieważnieniu_post.pdf pdf 38.88 2022-07-11 12:19:48 Public message

Announcements

2022-07-11 12:19 Iwona Torcz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

199_zaw_o_unieważnie [...].pdf

2022-06-28 08:36 Iwona Torcz Informacja z sesji otwarcia ofert

199_inf_z_otw_ofert. [...].docx

2022-06-28 07:30 Buyer message Wartość zamówienia przewidziana przez Zamawiającego to:
netto – 221 521,18 zł, gross – 272 471,05 zł.
2022-06-07 12:01 Iwona Torcz Zawiadomienie dot. zmiany w zakresie SWZ i terminu składania ofert.

199_zmiany w zakresi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 758