Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 41/2022 „Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK Szczecin, PWiK, TS, PSSE MO, PSSE, GCT, ZWiK Świnoujście i trzech portów w 2023 roku

Deadlines:
Published : 31-05-2022 14:40:00
Placing offers : 05-07-2022 11:45:00
Offers opening : 05-07-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 142.71 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 67.74 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.xlsx xlsx 22.22 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 80.18 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.zip zip 82.26 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 156.08 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 45 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 22.12 2022-05-31 14:40:00 Proceeding
modyfikacja swz nr 1.docx docx 14.76 2022-06-10 13:05:26 Public message
Pyt. i odp. nr 1.docx docx 25.6 2022-06-10 13:05:27 Public message
pyt i odp nr 2.DOCX DOCX 31.1 2022-06-15 14:47:30 Public message
pyt. o odp. nr 3.docx docx 18.53 2022-06-23 09:52:38 Public message
inf. z otwarcia ofert.docx docx 14.76 2022-07-05 13:02:22 Public message
wybor_najkorzystniejszej_oferty-1.doc doc 94 2022-08-12 13:48:10 Public message

Announcements

2022-08-12 13:48 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybor_najkorzystniej [...].doc

2022-07-05 13:02 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

inf. z otwarcia ofer [...].docx

2022-07-05 11:45 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 270.000.000,00 zł netto.
2022-06-23 09:52 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

pyt. o odp. nr 3.doc [...].docx

2022-06-15 14:47 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

pyt i odp nr 2.DOCX

2022-06-10 13:05 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi oraz modyfikację SWZ.

modyfikacja swz nr 1 [...].docx

Pyt. i odp. nr 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 920