Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 170/2022 Dostawa akumulatorów, dostawa akumulatorów do pojazdów.

Deadlines:
Published : 31-05-2022 14:10:00
Placing offers : 05-07-2022 08:30:00
Offers opening : 05-07-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
170_ogłosz_zam.pdf pdf 123.64 2022-05-31 14:10:00 Proceeding
170_swz.docx docx 94.84 2022-05-31 14:10:00 Proceeding
170_ZAL.zip zip 298.56 2022-05-31 14:10:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE.pdf pdf 42.8 2022-06-23 15:03:00 Proceeding
170_odp_str.pdf pdf 51.35 2022-06-09 15:02:17 Public message
for_cen_po_zmianach_zad_2.xlsx xlsx 16.63 2022-06-27 13:23:58 Public message
odp na stronę odp 1.docx docx 28.84 2022-06-27 13:23:58 Public message
170_ zm_tr_spec_war_zam.pdf pdf 116.28 2022-06-28 14:27:50 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 65.38 2022-06-28 14:27:50 Public message
zal_nr_1a_op_przed_zam_po_zm.doc doc 94 2022-06-28 14:27:50 Public message
zal_nr_8a_for_cen_po_zm.xlsx xlsx 16.81 2022-06-28 14:27:50 Public message
170 _inf_z_ses_ot.docx docx 22.33 2022-07-05 10:48:16 Public message
170_zaw_o_wyb_naj_of_zad_1_uniew_zad_2_i_3.docx docx 24.5 2022-07-20 09:56:55 Public message

Announcements

2022-07-20 09:56 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -zadanie I i unieważnienie zadania II i III

170_zaw_o_wyb_naj_of [...].docx

2022-07-05 10:48 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Informacja z sesji otwarcia ofert

170 _inf_z_ses_ot.do [...].docx

2022-07-05 08:30 Buyer message Wartość netto: 422 489,59 zł
Wartość brutto: 519 622,19 zł
Wartość netto, 94 864,74 euro

Zadanie nr 1: dostawa akumulatorów dla sekcji zabezpieczenia szkolenia.
Wartość netto: 221 003,33 zł
Wartość brutto: 271 834,10 zł

Zadanie nr 2: dostawa akumulatorów dla służby czołgowo-samochodowej.
Wartość netto: 162 109,95 zł
Wartość brutto: 199 395,24 zł

Zadanie nr 3: dostawa akumulatorów dla służby łączności i informatyki.
Wartość netto: 39 376,30 zł
Wartość brutto: 48 432,85 zł
2022-06-28 14:27 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Zawiadomienie dotyczące zmiany w zakresie SWZ i terminu składania ofert.

170_ zm_tr_spec_war_ [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zal_nr_1a_op_przed_z [...].doc

zal_nr_8a_for_cen_po [...].xlsx

2022-06-27 13:23 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmieniony Formularz cenowy.

for_cen_po_zmianach_ [...].xlsx

odp na stronę odp 1. [...].docx

2022-06-09 15:02 Katarzyna ZIÓŁKOWSKA Odpowiedź na zapytanie.

170_odp_str.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1002