Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPNOS.6.2022 Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: obrębu Luzino, obrębu Dąbrówka, obrębu Kębłowo w miejscowości Kochanowo i obrębu Robakowo w miejscowości Sychowo w gminie Luzino

Bożena Adamus
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 27-05-2022 13:37:00
Placing offers : 01-06-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 58 678 20 68 w. 55 - inspektor Bożena Adamus

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe maj 2022 .pdf pdf 401.77 2022-05-27 13:37:00 Proceeding
XXIX-446-2022.pdf pdf 463.55 2022-05-27 13:37:00 Subject of the order
XXIX-447-2022.pdf pdf 222.04 2022-05-27 13:37:00 Subject of the order
XXIX-448-2022.pdf pdf 183.16 2022-05-27 13:37:00 Subject of the order
XXIX-450-2022.pdf pdf 151.01 2022-05-27 13:37:00 Subject of the order
XXXIX-444-2022.pdf pdf 156.11 2022-05-27 13:37:00 Subject of the order
XXXIX-445-2022.pdf pdf 169.74 2022-05-27 13:37:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 Formularz oferty 05-2022.pdf pdf 220.07 2022-05-27 13:37:00 Criterion
Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta 05-2022.pdf pdf 184.07 2022-05-27 13:37:00 Criterion
załącznik nr 3 Projekt umowy 05-2022.pdf pdf 744.55 2022-05-27 13:37:00 Criterion

Announcements

2022-06-17 14:05 Bożena Adamus Urząd Gminy Luzino informuje, że w wyniku zakończonej procedury została wybrana oferta CKK ARCHITEKCI sp. z.o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 87/14, reprezentowana przez Panią Małgorzatę Ossowską, na kwotę łączną gross 76 506,00 złotych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działki nr: 564, 831/10, 830, 829, 120/4) Działki nr: 564, 831/10, 830, 829, 120/4 zmiana m.in. w zakresie funkcji, kształtowania zabudowy, korekty granicy funkcji. Łączna powierzchnia działek: 2,5985 ha

XXIX-446-2022.pdf

1 pc. - (0)
2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 701/3) Działka nr 701/3 zmiana w zakresie zdjęcia ochrony konserwatora zabytków z budynku mieszkalnego. Pow. działki 0,0823 ha

XXIX-447-2022.pdf

1 pc. - (0)
3 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Robakowo w miejscowości Sychowo (działki nr 210/22 i nr 210/23) Działki nr 210/22 i 210/23 zmiana w zakresie dopuszczenia funkcji usługowej. Łączna powierzchnia działek: 0,1938 ha

XXIX-448-2022.pdf

1 pc. - (0)
4 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1257) Działka nr 1257 zmiana funkcji, zgodnie ze studium. Pow. działki 1,9300 ha

XXIX-450-2022.pdf

1 pc. - (0)
5 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Dąbrówka (działka nr 85/41) Działka nr 85/41 zmiana usytuowania nieprzekraczalnej linii zabudowy. Pow. działki 2,0559 ha

XXXIX-444-2022.pdf

1 pc. - (0)
6 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Kębłowo miejscowości Kochanowo (działka nr 306/28) Działka nr 306/28 zmiana w zakresie zagospodarowania terenu (likwidacja zbiornika wodnego). Pow. działki 0,2244 ha

XXXIX-445-2022.pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 36 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

załącznik nr 3 Proj [...].pdf

(0)
6 warunki płatności - Ustala się następujące terminy płatności umówionego wynagrodzenia: 1) pierwsza transza – w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu planu, 2) druga transza – w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy - po uzyskaniu uzgodnień i przedłożeniu projektów planów do wyłożenia do publicznego wglądu, 3) trzecia transza – w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy - po stwierdzeniu przez Wojewodę Pomorskiego zgodności z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej, na podstawie dokumentacji formalno – prawnej, przekazaniu uzasadnienia i podsumowania, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przekazania planów w aplikacji GIS . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 formularz oferty wraz z klauzulą informacyjną - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać wypełniony formularz - załącznik nr 1 Attachment required

Załącznik nr 1 Form [...].pdf

(0)
8 Oświadczenie oferenta o sporządzeniu planów w okresie wskazanym w zapytaniu ofertowym w pkt. 4 - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać oświadczenie Attachment required (0)
9 Dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać dokumenty Attachment required (0)
10 Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów z zakresu danych osobowych - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać oświadczenie - załącznik nr 2 Attachment required

Załącznik nr 2 Oświa [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 134