Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM-ZP.272.1.2.2022 Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Deadlines:
Published : 23-05-2022 15:38:00
Placing offers : 31-05-2022 09:00:00
Offers opening : 31-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 162.46 2022-05-23 15:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 353.76 2022-05-23 15:38:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 135 2022-05-23 15:38:00 Proceeding
zalacznik nr 2.xls xls 165 2022-05-23 15:38:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 42 2022-05-23 15:38:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - Umowa.pdf pdf 277.85 2022-05-23 15:38:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 KLAUZULA.pdf pdf 101.3 2022-05-23 15:38:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania cz1.pdf pdf 287.61 2022-05-26 13:24:54 Public message
Odpowiedzi na pytania cz 2.pdf pdf 279.85 2022-05-26 13:24:54 Public message
Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 276.52 2022-05-27 13:10:04 Public message
Informacja z otwarcia oferty cz 1.pdf pdf 221.18 2022-05-31 14:56:18 Public message
Informacja z otwarcia oferty cz 2.pdf pdf 219.96 2022-05-31 14:56:18 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę.pdf pdf 514.7 2022-06-14 09:15:38 Public message
Sprostowanie z informacji o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf pdf 228.19 2022-06-17 11:39:22 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie.pdf pdf 161.74 2022-05-31 09:00:00 Public message

Announcements

2022-06-17 11:39 Irmina Klubek Dzień dobry,

zamieszczamy sprostowanie informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę "Szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego".

Sprostowanie z infor [...].pdf

2022-06-14 09:15 Irmina Klubek Dzień dobry,
W załączeniu zamieszczamy informację na temat wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego".

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-31 14:56 Irmina Klubek Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-31 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-05-27 13:10 Irmina Klubek W załączeniu WSSE w Lublinie ogłasza kolejne odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania na "Szkło i drobny sprzęt laboratoryjny".

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-05-26 13:24 Irmina Klubek W załączeniu WSSE w Lublinie ogłasza odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania na "Szkło i drobny sprzęt laboratoryjny".

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 434