Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRZ.271.2.63.2022 Świadczenie usługi kontroli okresowej stanu technicznego placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych (boisk) Gminy Inowrocław w roku 2022 (badanie rynku)

Romuald Mańkowski
Urząd Gminy Inowrocław
Deadlines:
Published : 20-05-2022 15:15:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 09:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest  Świadczenie usługi  kontroli okresowej stanu technicznego placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych (boisk) Gminy Inowrocław w roku 2022.

Postępowanie służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia i nie zakończy się wyborem oferty.

Szczegółowy opis zamówienia jak i lista obiektów podlegających kontroli w załączniku (przedmiot zamówienia).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.         

Brak potwierdzenia kryteriów określonych poniżej może skutkować odrzuceniem oferty.         

W przypadku kwestii technicznych proszę o kontakt z centrum Obsługi Klienta openNEXUS.     

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Obiekty do przeglądu.pdf pdf 106.79 2022-05-23 07:40:47 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa kontroli Place Zabaw 38 service - (0)
2 Usługa kontroli Siłownie zewnętrzne 13 service - (0)
3 Usługa kontroli Obiekty sportowe (boiska) 19 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia 30 czerwca 2022r. Proszę potwierdzić. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 240