Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.9.2022 Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 18-05-2022 11:26:00
Placing offers : 06-06-2022 09:00:00
Offers opening : 06-06-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.71 2022-05-18 11:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 602.6 2022-05-18 11:26:00 Proceeding
zał. 3a do SWZ Dokumentacja techniczna - cz. I.zip zip 26405.95 2022-05-18 11:26:00 Proceeding
zał. 3b do SWZ Projekt techniczny - cz. II.zip zip 11124.82 2022-05-18 11:26:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 1405.5 2022-05-18 11:26:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.89 2022-05-19 08:11:08 Public message
RIRG.271.9.2022 modyfikacja SWZ+zm. terminu otwarcia .pdf pdf 230.44 2022-05-19 08:11:08 Public message
zał. 6a do SWZ przedmiar - elektryka cz. I.pdf pdf 203.77 2022-05-19 08:11:08 Public message
zał. 6a do SWZ przedmiar - sanitarny cz. I.pdf pdf 195.99 2022-05-19 08:11:08 Public message
zał. 10 do SWZ decyzja pozwolenie na budowę.pdf pdf 2458.67 2022-05-19 08:11:08 Public message
RIRG.271.9.2022 informacja o unieważnieniu.pdf pdf 150.15 2022-06-06 09:26:33 Public message

Announcements

2022-06-06 09:26 Katarzyna Wróbel 06-06-2022 r. Informacja o unieważnieniu postępowania

RIRG.271.9.2022 info [...].pdf

2022-06-06 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie na realizację zamówienia 1.202.000,00 zł brutto, w tym na realizację I części zamówienia kwotę gross 934.430,00 zł, na realizację II część zamówienia kwotę gross 267.570,00 zł
2022-05-19 08:11 Katarzyna Wróbel 19-05-2022 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19-05-2022 r. - Informacja o zmianie treści SWZ (dodanie przedmiarów i decyzji pozwolenie na budowę) oraz o zmianie terminu składania ofert

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

RIRG.271.9.2022 mody [...].pdf

zał. 6a do SWZ przed [...].pdf

zał. 6a do SWZ przed [...].pdf

zał. 10 do SWZ decyz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 419