Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/KS/2022 Dostawa wody dla Klubu Senior+

Paulina Koczubiej
Urząd Miejski Starachowice Department: Centrum Usług Społecznych
Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:23:00
Placing offers : 25-05-2022 09:22:00
Offers opening : 25-05-2022 09:27:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający:                         

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Dział Klub Senior+

ul. Aleja Armii Krajowej 28, 27-200 Starachowice

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Nr tel. 791-389-135

e-mail : paulina.koczubiej@cus.starachowice.eu

 

1.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt 1.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wody dla seniorów z Klubu Senior+. ( 30 zgrzewek pakowanych po 6 sztuk)3. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zapewniającymi terminowość realizacji zamówienia.

3.2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

4.  Informacje dot. płatności

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment) w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty, tj. nabywca: Gmina Starachowice i odbiorca: CUS w Starachowicach. 


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa wody Woda średniogazowana 1.5 l - zgrzewka 6 sztuk 30 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 179