Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP1.272.2.2022 „REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ PODŁÓG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH” - ETAP I

Ewa Modrzejewska
Urząd Miejski w Chojnicach Department: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego
Deadlines:
Published : 18-05-2022 11:01:00
Placing offers : 01-06-2022 12:00:00
Offers opening : 01-06-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 112.55 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
SWZ.doc doc 233 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - oferta.doc doc 55 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 28.5 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - zobowiazanie.doc doc 66 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc doc 30 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 - wykaz robót.doc doc 38.5 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 - wykaz osób.docx docx 12.65 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wzór umowy (sale gimnastyczne).doc doc 273.5 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - dokumentacja tech.7z 7z 43128.44 2022-05-18 11:01:00 Proceeding
Informacja o środkach pieniężnych 31.05.2022.doc doc 83.5 2022-05-31 11:08:44 Public message
2022 06 21 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 33 2022-06-21 15:11:31 Public message

Announcements

2022-06-21 15:11 Ewa Modrzejewska Informacja o wynikach postępowania

2022 06 21 informac [...].doc

2022-05-31 11:08 Ewa Modrzejewska 31.05.2022 r. Informacja o środkach pieniężnych

Informacja o środkac [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570