Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ocds-148610-ea5f8dc4-cf65-11ec-9ed6-82024ae9c4d2 Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądz.

Malwina Kubny
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II
Deadlines:
Published : 16-05-2022 14:28:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

gmina – miasto Grudziądz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

telefon: 56 45 10 233
poczta elektroniczna: bzp@um.grudziadz.pl
strona internetowa: www.bip.grudziadz.pl
NIP: 876-24-26-842
REGON: 871118833
Dni i godziny pracy Zamawiającego:
poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7:30 do 15:30,
wtorek w godz. 7:30 do 17:00,
piątek w godz. 7:00 do 13:30.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.94 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 513.41 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Wykaz 18 urządzeń wodnych do konserwacji.pdf pdf 268.39 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Rozmieszczenie urządzeń i rowów - mapki od 1 do 3.docx docx 5030.3 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Rozmieszczenie urządzeń i rowów - mapki od 1 do 3.pdf pdf 975.84 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy zakres czynności obowiązujących przy konserwacji 18 urządzeń wodnych i ich standard_.pdf pdf 310.27 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy zakres czynności obowiązujących przy usuwaniu niedrożności i zatorów.pdf pdf 188.3 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 353.36 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Fomularz ofertowy.docx docx 31.5 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Fomularz ofertowy.pdf pdf 636.73 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 438.83 2022-05-16 14:28:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 183.31 2022-05-25 09:35:42 Public message
Informacje z otwarcia ofert..pdf pdf 185.67 2022-05-25 11:24:16 Public message
Zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 516.66 2022-06-20 13:38:45 Public message

Announcements

2022-06-20 13:38 Malwina Kubny Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-05-25 11:24 Malwina Kubny Informacja z otwarcia ofert.

Informacje z otwarci [...].pdf

2022-05-25 09:35 Malwina Kubny Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379