Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SOZ.383.19.2022 Usługi transporttu sanitarnego

Deadlines:
Published : 16-05-2022 12:56:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf pdf 33.59 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 124.87 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy.docx docx 178.37 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Projekt umowy.docx docx 38.45 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do umowy 2.doc doc 29 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie.doc doc 64 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Wykaz pojazdów.doc doc 38 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień.doc doc 53.5 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie - grupa kapitałowa .doc doc 39 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc doc 40 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie RODO.docx docx 14.71 2022-05-16 12:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 23.04 2022-05-30 09:02:01 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.doc doc 87.5 2022-06-03 08:46:25 Public message

Announcements

2022-06-03 08:46 Marta Kin-Malesza Dzień dobry,
w załączniku zawiadomienie o wyniku postępowania,
pozdrawiam serdecznie,
Marta Kin -Malesza

Zawiadomienie o wyni [...].doc

2022-05-30 09:02 Marta Kin-Malesza Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-25 09:30 Buyer message 100 130,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 245