Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00157412/01 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. (znak ZP.271.14.2022)

Krzysztof Iskra
Gmina Miasto Nowy Targ
Deadlines:
Published : 13-05-2022 11:14:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.69 2022-05-13 11:14:00 Proceeding
Specyfikacja gaz 2022.doc doc 312 2022-05-13 11:14:00 Proceeding
SWZ gaz 2022.pdf pdf 1048.94 2022-05-13 11:14:00 Proceeding
Zestawienie dla jednostek Gminy Miast Nowy Targ na 2022.xlsx xlsx 27.5 2022-05-13 11:14:00 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ nr 1.pdf pdf 2574.37 2022-05-19 14:29:39 Public message
Wyjaśnienie SWZ nr 1 .odt odt 800.5 2022-05-19 14:29:39 Public message
Zał nr 1 formularz oferty.doc doc 137 2022-05-19 14:29:39 Public message
Zał. nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 702.71 2022-05-19 14:29:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 302.69 2022-05-26 08:59:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 347.82 2022-05-26 09:00:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.96 2022-05-26 09:42:58 Public message

Announcements

2022-05-26 09:42 Magdalena Kozielec Ogłoszenie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-26 09:00 Krzysztof Iskra Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-26 08:59 Krzysztof Iskra Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 09:30 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć:
- część I zamówienia 235 000,00 zł,
- część II zamówienia 265 000,00 zł.
2022-05-24 08:22 Krzysztof Iskra W tabeli wyceny dla II części zadania ilość jednostek dla PPG W-5, w wierszu opłata abonamentowa prawidłowa ilość jednostek wynosi 12. W formularzu ofertowym należy poprawić ilość jednostek na 12.
2022-05-19 14:29 Krzysztof Iskra Wyjaśnienia SWZ nr 1 wraz z załącznikiem nr 1 - nowy formularz oferty.

Wyjaśnienie SWZ nr [...].pdf

Wyjaśnienie SWZ nr 1 [...].odt

Zał nr 1 formularz o [...].doc

Zał. nr 1 - formular [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 286