Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00152963/01 Przebudowa ulicy Stefana Lewińskiego w Robakowie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni - sprawa nr 5.2022

Marlena Górska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 11-05-2022 10:52:00
Placing offers : 26-05-2022 11:00:00
Offers opening : 26-05-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00.SWZ 5.2022.pdf pdf 302.58 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
01.ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY 5.2022.docx docx 29.32 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
02.ZAŁ. 2 OŚWIADCZENIE 5.2022.docx docx 24.97 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
03.ZAŁ. 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 5.2022.pdf pdf 307.97 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
04.ZAŁ. 4 DOKUMENTACJA Projektowa oraz STWOiR 5.2022.pdf pdf 71.57 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
05.ZAŁ. 5 RODO 5.2022.pdf pdf 93.13 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
06.ZAŁ. 6 BHP 5.2022.pdf pdf 69.07 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
07.PROJEKT WYKONAWCZY.pdf pdf 5091.34 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
08.PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 288 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
09.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf pdf 2140.6 2022-05-11 10:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 5.2022.pdf pdf 60.84 2022-05-26 11:43:40 Public message
informacja o wyborze - str. prowadzonego postępowania 5.2022.pdf pdf 72.65 2022-06-01 14:03:45 Public message

Announcements

2022-06-01 14:03 Marlena Górska Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, jak w załączonym piśmie.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-26 11:43 Marlena Górska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak w załączonym piśmie.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 410.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 440