Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDW.N4.361.24.2022 Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk Mąkowarsko odc. Tuchola - Łyskowo od km 31+000 do km 32+050 dł. 1,050 km

Deadlines:
Published : 10-05-2022 09:40:00
Placing offers : 25-05-2022 09:45:00
Offers opening : 25-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Załacznik nr 4 Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 18.43 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
5. Załacznik nr 5 do SWZ OPZ DW 237 .pdf pdf 261.65 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 36.78 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
Dokumentacja DW 237.zip zip 17958.58 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu DW 237.pdf pdf 164.05 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
SWZ DW 237.pdf pdf 369.45 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
1. Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.docx docx 37.69 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
3. Załącznik nr 3 Wzór umowy.pdf pdf 794.16 2022-05-10 09:40:00 Proceeding
Odpowiedzi 1 DW 237 .pdf pdf 222.98 2022-05-23 14:34:39 Public message
Załączniki do odpowiedzi DW 237.zip zip 943.51 2022-05-23 14:34:39 Public message
Rysunki i zatwierdzenie oznakowania robót 2022r.pdf pdf 7037 2022-05-23 14:47:26 Public message
Otwarcie DW 237.pdf pdf 120.24 2022-05-25 10:18:18 Public message
Otwarcie DW 237 OFERTY DODATKOWE.pdf pdf 119.68 2022-06-08 08:14:08 Public message
Informacja o wyborze STRONA.pdf pdf 219.22 2022-06-14 14:28:26 Public message
Ogloszenie o wyniku DW 237.pdf pdf 67.29 2022-06-27 11:53:08 Public message

Announcements

2022-06-27 11:53 Alicja Miklasz - Gadek Dnia 22.06.2022 r. Zamawiający zawarł umowę dot. niniejszego postępowania z Wykonawcą: „DROGOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków.

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-14 14:28 Sylwia Pietrzak Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-08 08:14 Alicja Miklasz - Gadek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

Otwarcie DW 237 OFER [...].pdf

2022-05-25 10:18 Alicja Miklasz - Gadek INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Otwarcie DW 237.pdf

2022-05-25 09:45 Buyer message Na postawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający podaje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 960 879,15 zł brutto.
2022-05-23 14:47 Sylwia Pietrzak + załącznik do odpowiedzi z dnia 23.05.2022 r.

Rysunki i zatwierdze [...].pdf

2022-05-23 14:34 Sylwia Pietrzak Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

Odpowiedzi 1 DW 237 [...].pdf

Załączniki do odpowi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 687