Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KA-DZP.261.1.18.2022 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, papierniczych, piśmienniczych oraz papieru ksero dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 06-05-2022 15:47:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.

Przedmiot postępowania: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, papierniczych, piśmienniczych oraz papieru ksero dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym.

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

- zadawania pytań Zamawiającemu,

- odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

- przesłania odwołania/inne. 


W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt za pośrednictwem z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
18_22 Załącznik nr 5 podmiotowe środki dowodowe.docx docx 103.92 2022-05-06 15:47:00 Proceeding
18_22 Załącznik nr 6 oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4.docx docx 104.6 2022-05-06 15:47:00 Proceeding
18_22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.03 2022-05-06 15:47:00 Proceeding
18_22 SWZ.pdf pdf 495.49 2022-05-06 15:47:00 Proceeding
18_22 Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf pdf 267.34 2022-05-06 15:47:00 Proceeding
18_22 Załącznik nr 2 Oświadczenie.docx docx 107.89 2022-05-06 15:47:00 Criterion
18_22 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 106.3 2022-05-06 15:47:00 Criterion
18_22 Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 217.49 2022-05-11 11:01:33 Public message
18_22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.5 2022-05-11 11:01:33 Public message
18_22 Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 242.29 2022-05-18 13:31:28 Public message
18_22 Załącznik nr 3 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zmieniona.xlsx xlsx 31.84 2022-05-18 13:31:28 Public message
18_22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 34.34 2022-05-20 13:33:29 Public message
18_22 Wyjaśnienia treści SWZ III.pdf pdf 227.77 2022-05-20 13:33:29 Public message
18_22 Załącznik nr 3 Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zmieniona 20.05.xlsx xlsx 31.96 2022-05-20 13:33:29 Public message
18_22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 185.64 2022-05-25 11:01:04 Public message

Announcements

2022-05-25 11:01 Katarzyna Żwakuła Informacja z otwarcia ofert

18_22 Informacja z o [...].pdf

2022-05-25 10:00 Buyer message W oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów biurowych, papierniczych, piśmienniczych oraz papieru ksero dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zamówienie o wartości szacunkowej powyżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych) zamierza przeznaczyć 201552,72 PLN.
2022-05-20 13:33 Katarzyna Żwakuła Wyjaśnienia treści SWZ

18_22 Ogłoszenie o z [...].pdf

18_22 Wyjaśnienia tr [...].pdf

18_22 Załącznik nr 3 [...].xlsx

2022-05-18 13:31 Katarzyna Żwakuła Wyjaśnienia treści SWZ

18_22 Wyjaśnienia tr [...].pdf

18_22 Załącznik nr 3 [...].xlsx

2022-05-11 11:01 Katarzyna Żwakuła Wyjaśnienia treści SWZ

18_22 Wyjaśnienia tr [...].pdf

18_22 Ogłoszenie o z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

18_22 Załącznik nr 2 [...].docx

18_22 Załącznik nr 1 [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 562