Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.46.2022 "Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO" - "Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego"

Edyta Filip
Gmina Miasto Krosno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-05-2022 15:11:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 166371.03 2022-05-04 15:11:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 124.93 2022-05-04 15:11:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.doc doc 372.5 2022-05-04 15:11:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 612.74 2022-05-04 15:11:00 Proceeding
Założenia wykonawcze.docx docx 25.82 2022-05-04 15:11:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi - 09.05.2022 r..doc doc 539.5 2022-05-09 14:57:07 Public message
Pytanie i odpowiedź - 16.05.2022 r..doc doc 534.5 2022-05-16 11:57:36 Public message
Pytanie i odpowiedź - 17.05.2022 r..doc doc 538 2022-05-17 14:01:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.96 2022-05-18 15:11:36 Public message
Pytanie i odpowiedź - 18.05.2022 r., zmiana terminu składania ofert.doc doc 540.5 2022-05-18 15:11:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 43 2022-05-25 12:58:43 Public message

Announcements

2022-05-25 12:58 Edyta Filip Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 1 051 418,00 zł gross
2022-05-18 15:11 Małgorzata Babczyńska Pytanie i odpowiedź - 18.05.2022 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pytanie i odpowiedź [...].doc

2022-05-17 14:01 Małgorzata Babczyńska Pytanie i odpowiedź - 17.05.2022 r.

Pytanie i odpowiedź [...].doc

2022-05-16 11:57 Małgorzata Babczyńska Pytanie i odpowiedź - 16.05.2022 r.

Pytanie i odpowiedź [...].doc

2022-05-09 14:57 Małgorzata Babczyńska Pytania i odpowiedzi - 09.05.2022 r.

Pytania i odpowiedzi [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 852