Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00000154/02/P Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych wraz z pozostałą infrastrukturą w Gminie Sława

Joanna Kasperska
Urząd Miejski w Sławie
Deadlines:
Published : 29-04-2022 10:50:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA NA STRONĘ.zip zip 14338.06 2022-04-29 10:50:00 Proceeding
OGŁOSZENIE-O-ZAMÓWIENIU.pdf pdf 113.13 2022-04-29 10:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1496.93 2022-04-29 10:50:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 434.55 2022-04-29 10:50:00 Proceeding
Załączniki do SWZ-EDYTOWALNE.zip zip 162.83 2022-04-29 10:50:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE-1.pdf pdf 628.59 2022-05-10 10:23:28 Public message
INFORMACJA DO PRZETARGU.pdf pdf 472.12 2022-05-11 08:53:56 Public message
OGŁOSZENIE-O-ZMIANIE-OGŁOSZENIA.pdf pdf 35.79 2022-05-11 08:53:56 Public message
WYJAŚNIENIE-2.pdf pdf 634.7 2022-05-11 09:16:48 Public message
OGŁOSZENIE-O-ZMIANIE-OGŁOSZENIA-II.pdf pdf 35.79 2022-05-12 11:35:32 Public message
WYJAŚNIENIE-3.pdf pdf 631.97 2022-05-12 11:35:32 Public message
WYJAŚNIENIE-4.pdf pdf 626.27 2022-05-12 11:35:32 Public message
WYJAŚNIENIE-5.pdf pdf 626.6 2022-05-12 14:50:36 Public message
INFORMACJA O KWOCIE.pdf pdf 475.59 2022-05-25 08:05:13 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 481.21 2022-05-25 10:47:01 Public message
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 630.55 2022-06-07 10:47:31 Public message

Announcements

2022-06-07 10:47 Joanna Kasperska WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYBÓR OFERTY NAJKORZ [...].pdf

2022-05-25 10:47 Joanna Kasperska INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2022-05-25 08:05 Joanna Kasperska INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ

INFORMACJA O KWOCIE. [...].pdf

2022-05-12 14:50 Joanna Kasperska WYJAŚNIENIE 5

WYJAŚNIENIE-5.pdf

2022-05-12 11:35 Joanna Kasperska WYJAŚNIENIE 3
WYJAŚNIENIE 4
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - II - zmiana terminu składania ofert

OGŁOSZENIE-O-ZMIANIE [...].pdf

WYJAŚNIENIE-3.pdf

WYJAŚNIENIE-4.pdf

2022-05-11 09:16 Joanna Kasperska WYJAŚNIENIE 2

WYJAŚNIENIE-2.pdf

2022-05-11 08:53 Joanna Kasperska INFORMACJA DO PRZETARGU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zmiana terminu składania ofert

INFORMACJA DO PRZETA [...].pdf

OGŁOSZENIE-O-ZMIANIE [...].pdf

2022-05-10 10:23 Joanna Kasperska WYJAŚNIENIE-1

WYJAŚNIENIE-1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 950