Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PUZ-2380-036-055-036/2022/ML Dostawa samochodów współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - samochody z napędem hybrydowym typu HEV.

Małgorzata Lenik
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-04-2022 09:23:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownicy Wydziału Transportu – Pan Jacek Kędzierski lub Pan Artur Zając: tel. 47 8713834.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 26.04.2022 r., i zostało opublikowane w DUUE dnia 29.04.2022 r. pod nr 2022/S 084-224171.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS084-224171-pl.pdf pdf 252.21 2022-04-29 09:23:00 Proceeding
SWZ - art. 132 DUŻA.zip zip 1676.34 2022-04-29 09:23:00 Proceeding
2022-OJS089-241926-pl.pdf pdf 80.26 2022-05-06 11:10:20 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 166.94 2022-05-06 11:10:56 Public message
2022-OJS093-254776-pl.pdf pdf 152.79 2022-05-13 09:04:22 Public message
wyjaśnienie i zmiana SWZ II.zip zip 468.6 2022-05-13 09:06:31 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ III.pdf pdf 134.33 2022-05-13 09:07:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 427.11 2022-05-25 10:12:47 Public message
wyniki.pdf pdf 460.65 2022-05-31 08:48:21 Public message

Announcements

2022-05-31 08:48 Małgorzata Lenik informacja o rozstrzygnięciu postępowania

wyniki.pdf

2022-05-25 10:12 Małgorzata Lenik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 09:30 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kwota ta wynosi: 2 037 500,00 zł. gross (zamówienie gwarantowane), w tym:
Część 1 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem maksymalnie 4 sztuki) - 509 375,00 zł. (zamówienie gwarantowane)
Część 2 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem maksymalnie 4 sztuki) - 509 375,00 zł. (zamówienie gwarantowane)
Część 3 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem maksymalnie 4 sztuki) - 509 375,00 zł. (zamówienie gwarantowane)
Część 4 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem maksymalnie 4 sztuki) - 509 375,00 zł. (zamówienie gwarantowane)

2022-05-13 09:07 Małgorzata Lenik wyjaśnienie treści SWZ III

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-05-13 09:06 Małgorzata Lenik wyjaśnienie i zmiana SWZ II - NOWE ZAŁĄCZNIKI I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

wyjaśnienie i zmiana [...].zip

2022-05-13 09:04 Małgorzata Lenik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2022-OJS093-254776-p [...].pdf

2022-05-06 11:10 Małgorzata Lenik zmiana treści SWZ

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-05-06 11:10 Małgorzata Lenik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2022-OJS089-241926-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609