Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RB/25/12WOG/2022 Remont budynku nr 36 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu

Deadlines:
Published : 26-04-2022 10:18:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu RB25.pdf pdf 75.42 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - STWiORB.pdf pdf 549.79 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Przedmiar robór - elektrycz..pdf pdf 1372.65 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót - budowl..pdf pdf 2557.95 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.doc doc 93 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 125.1.docx docx 28.52 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz osób.docx docx 24.93 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projeskt umowy.pdf pdf 586.74 2022-04-26 10:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 397.56 2022-04-26 11:51:33 Proceeding
1531 - 36 - bud.nakł.ATH ATH 59.05 2022-04-26 10:21:35 Public message
1531 - 36 - ele.nakł.ATH ATH 23.88 2022-04-26 10:21:35 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW nr 1.pdf pdf 202.73 2022-05-05 14:47:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.58 2022-05-05 14:47:03 Public message
SWZ.pdf pdf 769.12 2022-05-05 14:47:03 Public message
1531 bud 36 - nakładczy.ath ath 106.98 2022-05-11 08:52:54 Public message
SWZ.pdf pdf 769.62 2022-05-11 08:52:54 Public message
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót - modyfikacja.pdf pdf 5686.91 2022-05-11 08:52:54 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW nr 2.pdf pdf 330.47 2022-05-17 12:46:42 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW nr 3.pdf pdf 213.96 2022-05-17 12:46:42 Public message
KOSZTORYS NAKŁADCZY ZMODYFIKOWANY.ATH ATH 111.41 2022-05-17 12:48:14 Public message
Informacja z otwarcia na stronę.pdf pdf 392.25 2022-05-25 14:18:55 Public message
Informacja z wyboru na stronę.pdf pdf 305.52 2022-06-02 13:06:58 Public message

Announcements

2022-06-02 13:06 Dorota KOSMECKA Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja z wyboru [...].pdf

2022-05-25 14:18 Dorota KOSMECKA Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć następującą kwotę na sfinansowanie zamówienia: 481.842,61 zł.
2022-05-17 12:48 Dorota KOSMECKA UWAGA !!!
Zamawiający udostępnia zmodyfikowany kosztorys nakładczy w formacie .ATH

KOSZTORYS NAKŁADCZY [...].ATH

2022-05-17 12:46 Dorota KOSMECKA Informacje w zakresie udzielenia wyjaśnień.

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-05-11 08:52 Dorota KOSMECKA UWAGA !!! MODYFIKACJA NR 2 Z DNIA 11.05.2022 R. - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ.
ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA ZMODYFIKOWANY KOSZTORYS NAKŁADCY W FORMACIE .ATH

1531 bud 36 - nakład [...].ath

SWZ.pdf

Załącznik nr 2 - Prz [...].pdf

2022-05-05 14:47 Dorota KOSMECKA UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ.pdf

2022-04-26 10:21 Dorota KOSMECKA Zamawiający udostępnia kosztorys nakładczy w formacie .ATH

1531 - 36 - bud.nakł [...].ATH

1531 - 36 - ele.nakł [...].ATH

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 945