Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-1869/2022 Zakup i dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Deadlines:
Published : 22-04-2022 09:38:00
Placing offers : 25-05-2022 09:30:00
Offers opening : 25-05-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_1869-22.pdf pdf 124.27 2022-04-22 09:38:00 Proceeding
SWZ_1869-22.pdf pdf 681.79 2022-04-22 09:38:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_1869-22.zip zip 682.29 2022-04-22 09:38:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_1869-22.pdf pdf 254.62 2022-05-12 11:40:07 Public message
Zał. 1 do Wyjaśnień_12.05.22.pdf pdf 69.67 2022-05-12 11:40:07 Public message
Przedłużenie Terminów_1869-22.pdf pdf 243.13 2022-05-13 09:40:50 Public message
Zmiana SWZ_1869-22.zip zip 958.47 2022-05-13 09:40:50 Public message
Ogłoszenie zmian II (sprostowanie II)_1869-22.pdf pdf 63.63 2022-05-16 09:32:39 Public message
Zmiana treści SWZ II_1869-22_16.05.22.pdf pdf 239.49 2022-05-16 09:32:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert_1869-22.pdf pdf 229.35 2022-05-26 08:16:02 Public message
WYNIKI_1869-22.pdf pdf 231.36 2022-06-07 09:37:15 Public message

Announcements

2022-06-07 09:37 Maciej Młynarczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYNIKI_1869-22.pdf

2022-05-26 08:16 Maciej Młynarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-17 13:01 Maciej Młynarczyk KWOTA PRZEZNACZONA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę: 44 807,67 PLN.
2022-05-16 09:32 Maciej Młynarczyk Zmiana terminu związania ofertą. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie zmian II [...].pdf

Zmiana treści SWZ II [...].pdf

2022-05-13 09:40 Maciej Młynarczyk UWAGA! Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana treści SWZ.
W postępowaniu wymagane są dodatkowe oświadczenia - szczegóły w załączeniu.

Przedłużenie Terminó [...].pdf

Zmiana SWZ_1869-22.z [...].zip

2022-05-12 11:40 Maciej Młynarczyk Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zał. 1 do Wyjaśnień_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 790