Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.10.2022.KR Budowa dróg gminnych – ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 21-04-2022 22:23:00
Placing offers : 13-05-2022 17:00:00
Offers opening : 13-05-2022 18:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.39 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
SWZ_10_budowa dróg gminnych - Jaśminiowa, Cyprysowa,Wrzosowa i Cisowa.zip zip 1686.88 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Zał. 2_PB_Cisowa.pdf pdf 8612.47 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Zał. 2_PB_deszczówka.zip zip 29327.58 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Zał. 2_PB_pozostałe drogi.zip zip 6139.25 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Zał. 2_przedmiar.pdf pdf 148.7 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Zał. 2_STWiORB_Cisowa.zip zip 7660.2 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Zał. 2_STWiORB_deszczówka.pdf pdf 15520.89 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Zał. 2_STWiORB_drogowa.zip zip 5511.48 2022-04-21 22:23:00 Proceeding
Pozwolenie na budowę - Jaśminowa, Cyprysowa, Wrzosowa.pdf pdf 1544.59 2022-04-22 17:45:36 Public message
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - Cisowa.pdf pdf 9166.91 2022-04-22 17:45:36 Public message
Informacja o zmianie SWZ.pdf pdf 148.61 2022-04-28 20:24:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.52 2022-04-28 20:24:55 Public message
Projekt techniczny - Cisowa.pdf pdf 12109.38 2022-04-28 20:24:55 Public message
Przedmiar - ul. Cisowa.pdf pdf 107.98 2022-04-28 20:24:55 Public message
SWZ_10_budowa dróg gminnych - Jaśminiowa, Cyprysowa,Wrzosowa i Cisowa_ZMIANA 1.pdf pdf 840.62 2022-04-28 20:24:55 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-sig.pdf pdf 425.82 2022-05-13 17:07:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 435.67 2022-05-13 21:26:24 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - internet-sig.pdf pdf 487.42 2022-06-10 06:41:56 Public message

Announcements

2022-06-10 06:41 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-13 21:26 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-13 17:07 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2022-04-28 20:24 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i inne

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Projekt techniczny - [...].pdf

Przedmiar - ul. Ciso [...].pdf

SWZ_10_budowa dróg g [...].pdf

2022-04-22 17:45 Zamówienia Publiczne Pozwolenie na budowę oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Pozwolenie na budowę [...].pdf

Zezwolenie na realiz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 873