Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 075-199180 Dostawa notebooków (DZP.381.022.2022.DWU)

Deadlines:
Published : 15-04-2022 10:21:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.79 2022-04-15 10:21:00 Proceeding
2 Dokumenty zamówienia.zip zip 796.69 2022-04-15 10:21:00 Proceeding
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 75.87 2022-05-06 09:32:54 Public message
4 Zmiana treści SWZ.pdf pdf 771.72 2022-05-06 09:32:54 Public message
5 SWZ.docx docx 228.78 2022-05-06 09:32:54 Public message
6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 93.66 2022-05-13 11:22:15 Public message
7 Zmiana treści SWZ i terminu.zip zip 994.97 2022-05-13 11:22:15 Public message
8 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 718.99 2022-05-25 10:48:51 Public message
9 Informacja o wyniku B.pdf pdf 769.5 2022-06-13 13:59:07 Public message

Announcements

2022-06-13 13:59 Damian Ludwikowski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. B postępowania

9 Informacja o wynik [...].pdf

2022-05-25 10:48 Damian Ludwikowski Informacja z otwarcia ofert

8 Informacja z otwar [...].pdf

2022-05-25 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
część A - 7.700,00 zł
część B - 5.720,00 zł
2022-05-13 11:22 Damian Ludwikowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana treści SWZ i terminu (ujednolicona SWZ i zmieniony formularz oferty)

6 Ogłoszenie o zmian [...].pdf

7 Zmiana treści SWZ [...].zip

2022-05-06 09:32 Damian Ludwikowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana treści SWZ

3 Ogłoszenie o zmian [...].pdf

4 Zmiana treści SWZ. [...].pdf

5 SWZ.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 773