Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.7.2022 Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 14-04-2022 15:18:00
Placing offers : 29-04-2022 09:00:00
Offers opening : 29-04-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RIRG.271.7.2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.98 2022-04-14 15:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1083.33 2022-04-14 15:18:00 Proceeding
zał. 1,2,4,5,7,8,9 do SWZ.zip zip 445.48 2022-04-14 15:18:00 Proceeding
zał. 3 do SWZ dokumentacja projektowa i techniczna.zip zip 33538.4 2022-04-14 15:18:00 Proceeding
zał. 6 do SWZ kosztorys ofertowy.zip zip 122.98 2022-04-14 15:18:00 Proceeding
RIRG.271.7.2022 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 122.32 2022-04-29 09:23:08 Public message
RIRG.271.7.2022 informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 128.17 2022-05-24 13:30:48 Public message

Announcements

2022-05-24 13:30 Katarzyna Wróbel 24-05-2022 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

RIRG.271.7.2022 info [...].pdf

2022-04-29 09:23 Katarzyna Wróbel 29-04-2022 r. Informacja z otwarcia ofert.

RIRG.271.7.2022 info [...].pdf

2022-04-29 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 363.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290