Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TG.271.9.2022.KR Remont pomieszczeń MGOK w Krzyżu Wielkopolskim

Zamówienia Publiczne
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 13-04-2022 22:36:00
Placing offers : 29-04-2022 07:15:00
Offers opening : 29-04-2022 07:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.29 2022-04-13 22:36:00 Proceeding
SWZ_09_remont pomieszczeń MGoK.pdf pdf 639.92 2022-04-13 22:36:00 Proceeding
Zał. 2_dokumentacja projektowa.zip zip 153764.52 2022-04-13 22:36:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 2068 2022-04-13 22:36:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_1.pdf pdf 70.89 2022-04-21 23:03:39 Public message
SWZ_09_remont pomieszczeń MGoK_ZMIANA 1.pdf pdf 647.48 2022-04-21 23:03:39 Public message
Zał. 5_oświadczenie Wykonawcy - ZMIANA.doc doc 124 2022-04-21 23:03:39 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 55.37 2022-04-29 07:21:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.16 2022-04-29 07:50:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_internet-sig.pdf pdf 546.8 2022-05-12 23:33:01 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_internet_sprostowanie-sig.pdf pdf 547.42 2022-05-13 16:54:52 Public message

Announcements

2022-05-13 16:54 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-12 23:33 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-29 07:50 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-29 07:21 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

2022-04-21 23:03 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 1, Zmiana treści SWZ, Zmiana załącznika nr 5

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ_09_remont pomies [...].pdf

Zał. 5_oświadczenie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485