Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP-AZ/262-10/22 Dostawa urządzeń nawigacyjnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie na potrzeby laboratorium automatycznej identyfikacji ruchu obiektów w ramach projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Marta Mikulska-Nawacka
Akademia Morska w Szczecinie
Deadlines:
Published : 06-04-2022 10:15:00
Placing offers : 25-05-2022 10:00:00
Offers opening : 25-05-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ BZP.AZ_262.10._22.docx docx 2306.81 2022-04-06 10:15:00 Proceeding
załacznik nr 4 do SWZ formularz edytowalny JEDZ.zip zip 80.36 2022-04-06 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy (oferta wykonawcy).docx docx 18.7 2022-04-06 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 2028.7 2022-04-06 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji.docx docx 2024.05 2022-04-06 10:15:00 Proceeding
2022-OJS068-179392-pl-ts ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 56.43 2022-04-06 10:15:00 Proceeding
2022-OJS086-232825-pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia sprostowanie, (ogłoszenie zmian, dodatkowych informacji).pdf pdf 45.76 2022-05-04 09:30:47 Public message
wyjasnienie i zmiana SWZ 04.05.2022.doc doc 2076.5 2022-05-04 09:30:47 Public message
wyjaśnienie i zmiania SWZ 04.05.2022.pdf pdf 729.47 2022-05-04 09:30:47 Public message
zmiana SWZ BZP AZ 262 10 22 zmiana 13.05.2022.doc doc 2173.5 2022-05-13 09:21:53 Public message
2022-OJS093-254897-pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie - z dnia 13.05.2022.pdf pdf 51.91 2022-05-13 09:21:53 Public message
informacja z otwarcia ofert BZP-262-AZ-10-22.doc doc 2063.5 2022-05-25 15:03:20 Public message

Announcements

2022-05-25 15:03 Marta Mikulska-Nawacka w załączeniu zamieszczam informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-05-25 10:00 Buyer message kwota gross jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 145.000,00 zł
2022-05-13 09:21 Marta Mikulska-Nawacka W załączeniu zamieszczam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo dotyczące zmiany SWZ

zmiana SWZ BZP AZ 26 [...].doc

2022-OJS093-254897-p [...].pdf

2022-05-04 09:30 Marta Mikulska-Nawacka W załączeniu zamieszczam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo dotyczące wyjaśnień i zmiany SWZ

2022-OJS086-232825-p [...].pdf

wyjasnienie i zmiana [...].doc

wyjaśnienie i zmiani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1035