Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-AS-TP.003.2022 Sukcesywne dostawy części samochodowych

Deadlines:
Published : 25-03-2022 12:45:00
Placing offers : 04-04-2022 10:00:00
Offers opening : 04-04-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.71 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2- Części samochodowe do VW.xlsx xlsx 38.82 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1.3- Części samochodowe do Dacia.xlsx xlsx 25.35 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Części samochodowe SWZ.pdf pdf 745.43 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 24.88 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1- Części samochodowe do Mercedes.xlsx xlsx 30.14 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 125 ust. 1.docx docx 19.4 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 klauzula RODO.pdf pdf 374.78 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy (PPU).pdf pdf 500.73 2022-03-25 12:45:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf pdf 441.42 2022-04-04 10:29:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 449.72 2022-04-04 12:25:06 Public message
Wybór oferty-STRONA-cz.1,3.pdf pdf 455.78 2022-04-14 14:27:19 Public message
Unieważnienie postępowania - cz. 2.pdf pdf 436.14 2022-04-14 14:29:27 Public message

Announcements

2022-04-14 14:29 Anna Szymańska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy części samochodowych”
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z siedzibą w (60-346) Poznaniu przy ul. Rycerskiej 10, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie:
Część 2: Części do pojazdów marki Volkswagen

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-04-14 14:27 Anna Szymańska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 253 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie:
Część nr 1: Części do pojazdów marki Mercedes
Część nr 3: Części do pojazdów marki Dacia

Wybór oferty-STRONA- [...].pdf

2022-04-04 12:25 Anna Szymańska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy części samochodowych”.
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty - załącznik.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-04 10:29 Anna Szymańska INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, pn.: „Sukcesywne dostawy części samochodowych”. Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 341