Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.6.2022 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 23-03-2022 14:56:00
Placing offers : 13-04-2022 09:00:00
Offers opening : 13-04-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RIRG.271.6.2022 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.75 2022-03-23 14:56:00 Proceeding
SWZ (tryb podstawowy).pdf pdf 651.28 2022-03-23 14:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa, techniczna, przedmiary.zip zip 40684.16 2022-03-23 14:56:00 Proceeding
Załączniki od Nr 2 do Nr 8 do SWZ.zip zip 2053.87 2022-03-23 14:56:00 Proceeding
RIRG.271.6.2022 odp. na zapytania z 08-04-2022+zmiana SWZ+ zm. term. skł. ofert.pdf pdf 249.73 2022-04-08 12:00:21 Public message
RIRG.271.6.2022 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.13 2022-04-08 12:01:21 Public message
RIRG.271.6.2022 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190.59 2022-04-13 09:20:23 Public message
RIRG.271.6.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 227.15 2022-04-26 11:33:26 Public message

Announcements

2022-04-26 11:33 Katarzyna Wróbel 26-04-2022 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RIRG.271.6.2022 Wybó [...].pdf

2022-04-13 09:20 Katarzyna Wróbel 13-04-2022 r. Informacja z otwarcia ofert

RIRG.271.6.2022 info [...].pdf

2022-04-13 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 2.485.000,00 zł brutto.
2022-04-08 12:01 Katarzyna Wróbel 08-04-2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

RIRG.271.6.2022 ogło [...].pdf

2022-04-08 12:00 Katarzyna Wróbel 08-04-2022 - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy, zmiana treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

RIRG.271.6.2022 odp. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 583