Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.2620.2.2022 „Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz II Etap Projektu Robót Geologicznych”

Deadlines:
Published : 25-02-2022 10:54:00
Placing offers : 14-03-2022 09:00:00
Offers opening : 14-03-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1054.61 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
UMOWA PROJEKT STUDNIA DĘBNO POLSKIE.pdf pdf 653.68 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.doc doc 71.5 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZALACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.pdf pdf 846.15 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE.docx docx 50.55 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE.pdf pdf 757.3 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁACZNIK NR 6 INFORMACJA RODO.pdf pdf 424.15 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE.docx docx 52.24 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE.pdf pdf 756.35 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ROBÓT.docx docx 52.62 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ ROBÓT.pdf pdf 765.91 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
Kosztorys nakładczy Dębno Polskie nr 3 ZEROWY.pdf pdf 261.93 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
Przedmiar robót Dębno Polskie nr 3.pdf pdf 141.03 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OR 3.pdf pdf 179.32 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
PRG cz. I.zip zip 18591.6 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
PRG cz. II.zip zip 18609.07 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
PRG cz. III.zip zip 32057.82 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ OSÓB.docx docx 52.27 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ OSÓB.pdf pdf 764.57 2022-02-25 10:54:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 03.03.2022.pdf pdf 757.49 2022-03-03 09:09:36 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 462.71 2022-03-14 10:13:39 Public message
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 945.38 2022-03-25 08:51:22 Public message

Announcements

2022-03-25 08:51 Donata Twardowska Rozstrzygnięcie postępowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE POST [...].pdf

2022-03-14 10:13 Donata Twardowska Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-03-14 10:12 Donata Twardowska Informacja z sesji otwarcia ofert.
2022-03-14 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:360 721,73 zł. brutto
2022-03-03 09:09 Donata Twardowska Pytania i odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utwor Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz. Poszukiwawczo – rozpoznawczy otwór hydrogeologiczny nr 3 należy wykonać zestawem wiertniczym przystosowanym do wierceń okrętnie - udarowych średnicą początkową rur osłonowych Ø 610 mm do głębokości 28,0 m p.p.t, średnicą końcową rur osłonowych Ø 508 mm do głębokości 60,0 m p.p.t. Nie dopuszcza się realizacji robót inną metodą, a Zamawiający odrzuci oferty, które będą przewidywały inną metodę wykonania otworu hydrogeologicznego. Ponadto ze względu na średnicę początkową wiercenia należy zastosować urządzenie wiertnicze dostosowane do wiercenia w średnicy początkowej 610 mm = 24 cal z dostosowanymi zaciskami i płytą do rur 610 mm lub H61S. Przed wykonaniem poszukiwawczo – rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego nr 3 należy zgłosić zamiar wykonania robót geologicznych Staroście Powiatowemu w Rawiczu oraz Burmistrzowi Gminy Rawicz najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia robót. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 5. Płatnik ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 434