Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Jednorazowy serwis zjeżdżalni wodnej na terenie basenu zewnętrznego WOSR we Wrześni w roku 2022

Hubert Chojnacki
Gmina Września Department: Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni (WOSR)
Deadlines:
Published : 25-01-2022 12:39:00
Placing offers : 30-01-2022 12:38:00
Offers opening : 31-01-2022 12:43:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Gmina Września na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)  zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na serwis zjeżdżalni (przygotowanie do sezonu Lato 2022) na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.

Na serwis zjeżdżalni będą składać się m.in. następujące czynności:


1. Wymiana masy uszczelniającej przy uszach startowych - 2 sztuk

2. Wymiana zagrzybiałej masy uszczelniającej łączeń poprzecznych między elementami ślizgu - 25 szt.

3. Konserwacja ślizgu  -  usunięcie osadu i lekkich zarysowań wraz z polerowaniem i woskowaniem - 50 mb

4. Konserwacja hamowni - usunięcie osadu i lekkich zarysowań wraz z polerowaniem i woskowaniem - 1 sztuka.Producent : Firma Mazur

Rok montażu : 2000

Technologię proszę dostosować do wieku zjeżdżalni.

Termin wykonania do 15  maja 2022 ( jeśli pozwolą warunki atmosferyczne)

Koszty niezbędnych materiałów , dojazdu, noclegu  oraz transportu po stronie wykonawcy.

Firma udzieli gwarancji na wykonane prace w okresie 12 miesięcy .

Firma wystawi certyfikat dopuszczający do użytkowania zjeżdżalnię  w sezonie lato 2022. 

Termin płatności 14 dni


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna RODO.docx docx 4.97 2022-01-25 12:39:00 Proceeding
20210331_104422.jpg jpg 4312.66 2022-01-25 12:39:00 Proceeding
20210331_104551.jpg jpg 2221.76 2022-01-25 12:39:00 Proceeding
20210331_104556.jpg jpg 4226.72 2022-01-25 12:39:00 Proceeding
20210331_104600.jpg jpg 3479.42 2022-01-25 12:39:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Serwis zjeżdżalni wodnej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych 1. Wymiana masy uszczelniającej przy uszach startowych - 2 sztuk 2. Wymiana zagrzybiałej masy uszczelniającej poprzecznych łączenia między elementami ślizgu - 25 szt. 3. Konserwacja ślizgu, usunięcie osadu i lekkich zarysowań wraz z polerowaniem i woskowaniem - 50 mb Konserwacja hamowni - usunięcie osadu i lekkich zarysowań wraz z polerowaniem i woskowaniem - 1 sztuka. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do15 maja . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" ( jeśli pozwolą warunki atmosferyczne) (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, noclegu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 158