Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia - Kompleksowa rganizacja dwudniowej konferencji pod nazwą "Międzynarodowe Forum PPPw Płocku" 2022

Antonina Górka
Urząd Miasta Płocka Department: Referat Polityki Gospodarczej Miasta
Deadlines:
Published : 21-01-2022 13:41:00
Placing offers : 31-01-2022 15:00:00
Offers opening : 31-01-2022 15:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji pod nazwą „Międzynarodowe Forum PPP w Płocku”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w załączeniu.

Zamawiający planuje przeprowadzić wydarzenie w formie stacjonarnej, jednak w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, potencjalni Wykonawcy muszą być gotowi do organizacji konferencji w trybie online, w przypadku utrzymania się obostrzeń uniemożliwiających organizację zgromadzeń w planowanym terminie Imprezy.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o oszacowanie ceny organizacji wydarzenia w obu formach - w załączeniu znajdują się oddzielne Opisy Przedmiotu Zamówienia, dla wersji stacjonarnej i online.

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel (24) 367 08 44

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ_online_Forum PPP_2022.pdf pdf 161.92 2022-01-21 13:41:00 Proceeding
OPZ_stacjonarny_Forum PPP_2022.pdf pdf 203.78 2022-01-21 13:41:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Organizacja Forum stacjonarnie Kompleksowa rganizacja dwudniowej konferencji pod nazwą "Międzynarodowe Forum PPPw Płocku" 2022 stacjonarnie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 1 pc. - (0)
2 Organizacja Forum onlinie Kompleksowa rganizacja dwudniowej konferencji pod nazwą "Międzynarodowe Forum PPPw Płocku" 2022 w formule online zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 321