Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.2.2022 Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 19-01-2022 16:14:00
Placing offers : 08-02-2022 09:00:00
Offers opening : 08-02-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.61 2022-01-19 16:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 593.1 2022-01-19 16:14:00 Proceeding
zał. 10 do SWZ przedmiary.zip zip 903.16 2022-01-19 16:14:00 Proceeding
zał. 11 do SWZ Projekt bud.zip zip 129546.9 2022-01-19 16:14:00 Proceeding
zał. 11 do SWZ Specyfikacja Techniczna.zip zip 70984.4 2022-01-19 16:14:00 Proceeding
zał. 12 do SWZ mapa podglądowa.pdf pdf 3224.36 2022-01-19 16:14:00 Proceeding
zał. od 1 do 9 do SWZ.zip zip 460.02 2022-01-19 16:14:00 Proceeding
odpowiedź na zapytania Wykonawcy z dn. 24-01-2022.pdf pdf 200.38 2022-01-25 11:45:35 Public message
odpowiedź na zapytania Wykonawcy z dn. 25-01-2022.pdf pdf 173.29 2022-01-26 12:17:38 Public message
modyfikacja SIWZ + odpowiedź na zapytania z dnia 01-02-2022.pdf pdf 286.41 2022-02-02 12:00:55 Public message
ogłoszenie o zamienie ogłoszenia z 2-2-2022.pdf pdf 55.37 2022-02-02 12:00:55 Public message
RIRG.271.2.2022 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 120.35 2022-02-08 09:17:18 Public message
RIRG.271.2.2022 informacja o wyborze oferty na stronę.pdf pdf 131.82 2022-02-21 10:56:05 Public message

Announcements

2022-02-21 10:56 Katarzyna Wróbel 21-02-2022 Informacja o wyborze oferty

RIRG.271.2.2022 info [...].pdf

2022-02-08 09:17 Katarzyna Wróbel 08-02-2022 r. - Informacja z otwarcia ofert.

RIRG.271.2.2022 info [...].pdf

2022-02-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 2.810.000,00 zł brutto
2022-02-02 12:00 Katarzyna Wróbel 02-02-2022 r. - odpowiedź na zapytania otrzymane 01-02-2022 + zmiana treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ + o [...].pdf

ogłoszenie o zamieni [...].pdf

2022-01-26 12:17 Katarzyna Wróbel 26-01-2021 r. - odpowiedź na zapytanie z dnia 25-01-2022 r.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-01-25 11:45 Katarzyna Wróbel 25-01-2022 r. - odpowiedzi na zapytania otrzymane 24-01-2022 r.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812