Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.13.2021 Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa przepustów, mostów, brodów, kaszyc oraz palisad w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich

Deadlines:
Published : 19-01-2022 15:32:00
Placing offers : 31-01-2022 08:00:00
Offers opening : 31-01-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Nadzor SWZ.pdf pdf 10833.74 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS013-029598-pl.pdf pdf 132.76 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 2 do SWZ.zip zip 1562.38 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Załączniki od 3 do 6 do SWZ.zip zip 266.99 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
SA.270.13.2021 zał. nr 7 Podręcznik wdrażania projektu.zip zip 8623.11 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Załaczniki od 9 do 12 do SWZ.zip zip 412.44 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Załacznik nr 8 dokumentacja projektowa cz. I i II.zip zip 461523.67 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Załacznik nr 8 dokumentacja projektowa cz. III i IV.zip zip 371199.62 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Załacznik nr 8 dokumentacja projektowa cz. V, VI, VII.zip zip 478412.46 2022-01-19 15:32:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 106.54 2022-01-31 08:49:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 106.78 2022-01-31 19:33:35 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 104.07 2022-02-04 15:01:24 Public message

Announcements

2022-02-04 15:01 Marcin Steczowicz Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-01-31 19:33 Tomasz Bodziony Informacja z otwarcia ofert przetargowych w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-31 08:49 Tomasz Bodziony Informacja w załączniku o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 439