Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-22-002 DOSTAWA LEKÓW 1

Deadlines:
Published : 17-01-2022 09:26:00
Placing offers : 31-01-2022 08:00:00
Offers opening : 31-01-2022 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 237.5 2022-01-17 09:26:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 286.48 2022-01-17 09:26:00 Proceeding
SWZ_Leki 1.pdf pdf 800.96 2022-01-17 09:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.doc doc 248 2022-01-17 09:26:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA_1_Leki1.pdf pdf 439.59 2022-01-24 13:44:00 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH_Leki 1.pdf pdf 423.73 2022-01-27 09:16:38 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA_Leki 1.pdf pdf 251.81 2022-02-01 07:34:28 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH_Leki 1.pdf pdf 245.01 2022-02-08 12:16:58 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Leki 1.pdf pdf 358.69 2022-02-16 07:47:08 Public message
WYNIKI_Leki 1.pdf pdf 215.99 2022-02-16 07:49:33 Public message

Announcements

2022-02-16 07:49 Agnieszka Chowańska WYNIKI

WYNIKI_Leki 1.pdf

2022-02-16 07:47 Agnieszka Chowańska CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2022-02-08 12:16 Agnieszka Chowańska PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA [...].pdf

2022-02-01 07:34 Agnieszka Chowańska PROTOKÓŁ Z OTWARCIA

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA_ [...].pdf

2022-01-27 09:16 Agnieszka Chowańska INFORMACJA O ŚRODKACH

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

2022-01-24 13:44 Agnieszka Chowańska ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 767