Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/ZP/2021_dostawy sprzętu jednorazowego do badań koronarograficznych i zabiegów angioplastyki - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)

Deadlines:
Published : 05-01-2022 09:58:00
Placing offers : 31-01-2022 08:00:00
Offers opening : 31-01-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
28_ZP_2021_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf pdf 358.29 2022-01-05 09:58:00 Proceeding
28_ZP_2021_SWZ.doc doc 374 2022-01-05 09:58:00 Proceeding
28_ZP_2021_ZAL_1_5_do_SWZ.doc doc 104 2022-01-05 09:58:00 Proceeding
28_ZP_2021_ZAL_3_do_SIWZ.doc doc 892 2022-01-05 09:58:00 Proceeding
28_ZP_2021_ZAL_6.1_6.2_6.3_6_4_do_SWZ.doc doc 425.5 2022-01-05 09:58:00 Proceeding
28_ZP_2021_JEDZ_ZAL_4_do_SWZ.doc doc 213.5 2022-01-05 09:58:00 Proceeding
28_2021_ZALACZNIK_nr_2_do_SWZ.xls xls 136 2022-01-05 09:58:00 Proceeding
28_ZP_2021_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA.pdf pdf 84.16 2022-01-10 09:13:12 Public message
28_ZP_2021_zapytanie i odp.pdf pdf 282.16 2022-01-21 13:16:51 Public message
28_ZP_2021_ZAL_3_do_SIWZ_ZMIANA_1.doc doc 893.5 2022-01-21 13:16:51 Public message
28_ZP_2021_ZAL_6.1_6.2_6.3_6_4_do_SWZ _ZMIANA_1.doc doc 434.5 2022-01-21 13:16:51 Public message
28_ZP_2021_zapytanie i odp_2.pdf pdf 181.48 2022-01-27 12:07:59 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 222.65 2022-01-31 11:25:15 Public message
28_ZP_2021_wynik postępowania .pdf pdf 245.2 2022-03-16 11:47:59 Public message
28_ZP_2021_unieważnienie_wyniku_postępowania_PAK_15.pdf pdf 102.57 2022-03-21 10:26:45 Public message
kwota_przeznaczona_na_realizacje.doc doc 39 2022-01-31 08:00:00 Public message

Announcements

2022-03-21 10:26 Zamówienia Publiczne UNIEWAŻNIENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE 15

28_ZP_2021_unieważni [...].pdf

2022-03-16 11:47 Zamówienia Publiczne WYNIK POSTĘPOWANIA

28_ZP_2021_wynik pos [...].pdf

2022-01-31 11:25 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie otwartych ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-31 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

kwota_przeznaczona_n [...].doc

2022-01-27 12:07 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania

28_ZP_2021_zapytanie [...].pdf

2022-01-21 13:16 Zamówienia Publiczne Zamawiający w dniu 21.01.2022 publikuje pytania wraz z odpowiedziami, oraz zmienione załączniki :
28_ZP_2021_ZAL_3_do_SIWZ_ZMIANA_1
28_ZP_2021_ZAL_6.1_6.2_6.3_6_4_do_SWZ _ZMIANA_1

28_ZP_2021_zapytanie [...].pdf

28_ZP_2021_ZAL_3_do_ [...].doc

28_ZP_2021_ZAL_6.1_6 [...].doc

2022-01-10 09:13 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje zmienione ogłoszenie o zamówieniu.

28_ZP_2021_OGŁOSZENI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 972