Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.133.2021 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy w 2022 r.

Agata Murawska
Nadleśnictwo Kolbudy
Deadlines:
Published : 03-01-2022 12:05:00
Placing offers : 31-01-2022 08:00:00
Offers opening : 31-01-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 368.27 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 510.76 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 1 - formularze ofertowe.zip zip 400.83 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 2 - kosztorysy ofertowe.zip zip 145.62 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 3.1.zip zip 3923.06 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 3.2.xlsx xlsx 77.84 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 3.3.xlsx xlsx 50.64 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 3.4.xlsx xlsx 29.26 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 3.5..xlsx xlsx 48.39 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 3.6..xlsx xlsx 36.18 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
zał. nr 4a - opis standardu technologii.docx docx 688.27 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
zał. nr 4b - opis regionalnego standardu technologii.docx docx 86.55 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
zał. nr 5 -JEDZ.docx docx 59.13 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 6 - zobowiazanie podmiotów trzecich.docx docx 34.44 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 34.46 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 8 - oświadczenie o aktualności.docx docx 34.75 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 9 -wykaz usług.docx docx 22.17 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 10 - wykaz osób.docx docx 20.61 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 11 - wykaz urządzeń.docx docx 20.74 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 12 - umowa pakiety gospodarcze.docx docx 99.39 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
Zał. nr 13 - regulamin korzystania z platformy.docx docx 16.96 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
zał. nr 14 - decyzja dyrektora RDLP 17_2021.pdf pdf 114.57 2022-01-03 12:05:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie - do wysłania.pdf pdf 148.04 2022-01-18 13:54:54 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 178.09 2022-01-31 10:52:54 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 178.09 2022-01-31 10:56:05 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 141.39 2022-02-08 15:16:41 Public message

Announcements

2022-02-08 15:16 Przemysław Pacewicz Nadleśnictwo Kolbudy zamieszcza w załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na części zamówienia: 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-01-31 10:56 Agata Murawska Sprostowanie

Nadleśnictwo Kolbudy powiadamia o sprostowaniu komunikatu publicznego, w którym omyłkowo podało nazwę "Nadleśnictwo Kościerzyna". Postępowanie jest prowadzone przez Nadleśnictwo Kolbudy. Powyższe sprostowanie nie dotyczy załączonej poniżej informacji z sesji otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].pdf

2022-01-31 10:52 Agata Murawska Szanowni Państwo!

Nadleśnictwo Kościerzyna podaje w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].pdf

2022-01-31 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 6.153.691,76 zł net 6.688.173,00 zł brutto:

nr pakietu wartość netto wartość brutto
11 594 442,74 643 730,38
12 525 195,56 572 314,96
13 415 243,03 451 294,72
14 473 385,15 514 857,84
15 442 877,00 480 503,42
16 688 863,65 745 630,75
17 627 150,54 680 190,13
19 554 075,05 602 763,46
20 504 827,23 549 139,95
21 840 007,09 915 310,89
22 487 624,72 532 436,50
2022-01-18 13:54 Agata Murawska Zamawiający przekazuje treść złożonego zapytania i odpowiedź.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609