Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIRG.271.28.2021 Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap

Katarzyna Wróbel
Gmina Drzycim
Deadlines:
Published : 28-12-2021 12:29:00
Placing offers : 25-01-2022 09:00:00
Offers opening : 25-01-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.47 2021-12-28 12:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 622.05 2021-12-28 12:29:00 Proceeding
zał. 10 do SWZ przedmiary robót.zip zip 1410.73 2021-12-28 12:29:00 Proceeding
zał. 11 do SWZ dokumentacja projektowa i techniczna.zip zip 35652.76 2021-12-28 12:29:00 Proceeding
zał. od 1 do 9 do SWZ.zip zip 441.17 2021-12-28 12:29:00 Proceeding
odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dn. 31-12-2021.pdf pdf 141 2021-12-31 08:51:46 Public message
odp. na zapyt. z dnia 10.01.22+zm. SWZ+przedł. term. składania ofert.pdf pdf 218.05 2022-01-11 14:51:44 Public message
Schematy elektyczne RG.pdf pdf 513.63 2022-01-11 14:51:44 Public message
E8.1-Budynek socjalny schematy-fotowoltaika.pdf pdf 811.09 2022-01-11 14:51:44 Public message
E8-BUDYNEK SOCJALNY-FOTOWOLTAIKA.pdf pdf 1481.3 2022-01-11 14:51:44 Public message
11-01-2022 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.63 2022-01-11 14:52:25 Public message
odpowiedź na zapytania Wykonawcy z dn. 11-01-2022.pdf pdf 160.44 2022-01-12 10:49:03 Public message
odp. na zapytanie z 11-01-2022.pdf pdf 141.13 2022-01-12 11:23:18 Public message
E5-Bud socjalny. Instalacja ośw i połączeń wyrównawczych.pdf pdf 196.34 2022-01-12 11:23:18 Public message
E6-Bud socjalny. Gniazda elektr i ogrzewanie.pdf pdf 432.3 2022-01-12 11:23:18 Public message
E7.1-Bud socjalny. Instalacja odgr. Elewacja boczna.pdf pdf 102.63 2022-01-12 11:23:18 Public message
E7.2-Bud socjalny. Instalacja odgr. Elewacja frontowa.pdf pdf 103.22 2022-01-12 11:23:18 Public message
E7.3-Bud socjalny. Instalacja odgr. Elewacja tylna.pdf pdf 102.35 2022-01-12 11:23:18 Public message
E13-Instalacja uziemiająca na obiekcie.pdf pdf 922.06 2022-01-12 11:23:18 Public message
odp. na zapytania z 12-01-2022+zmiana SWZ+ zm. term. skł. ofert.pdf pdf 182.43 2022-01-13 10:04:48 Public message
13-01-2022 ogłszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.62 2022-01-13 10:04:48 Public message
odp. na zapyt. z 19-01-2022.pdf pdf 142.03 2022-01-19 12:14:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 97.41 2022-01-25 09:45:03 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania RIRG.271.28.2021.pdf pdf 167.46 2022-02-10 12:24:06 Public message

Announcements

2022-02-10 12:24 Katarzyna Wróbel 10-02-2022 r. - Informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2022-01-25 09:45 Katarzyna Wróbel Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-25 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.400.000,00 zł brutto.
2022-01-19 12:14 Katarzyna Wróbel 19-01-2022 r. - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 19-01-2022 r.

odp. na zapyt. z 19- [...].pdf

2022-01-13 10:04 Katarzyna Wróbel 13-01-2022 r. - odpowiedź na zapytania Wykonawcy wraz z informacją o zmianie treści SWZ oraz przedłużeniu terminu składania ofert.

odp. na zapytania z [...].pdf

13-01-2022 ogłszenie [...].pdf

2022-01-12 11:23 Katarzyna Wróbel 12-01-2022 r. - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 11-01-2022 r.

odp. na zapytanie z [...].pdf

E5-Bud socjalny. Ins [...].pdf

E6-Bud socjalny. Gni [...].pdf

E7.1-Bud socjalny. I [...].pdf

E7.2-Bud socjalny. I [...].pdf

E7.3-Bud socjalny. I [...].pdf

E13-Instalacja uziem [...].pdf

2022-01-12 10:49 Katarzyna Wróbel 12-01-2022 r. - odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 11-01-2022 r.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

2022-01-11 14:52 Katarzyna Wróbel 11-01-2022 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11-01-2022 ogłoszeni [...].pdf

2022-01-11 14:51 Katarzyna Wróbel 11-01-2022 r. - odpowiedź na zapytania Wykonawcy wraz z informacją o zmianie treści SWZ oraz przedłużeniu terminu składania ofert.

odp. na zapyt. z dni [...].pdf

Schematy elektyczne [...].pdf

E8.1-Budynek socjaln [...].pdf

E8-BUDYNEK SOCJALNY- [...].pdf

2021-12-31 08:51 Katarzyna Wróbel Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 31-12-2021 r.

odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 880