Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00332549/01 KOMPLEKSOWE ZIMOWE OCZYSZCZANIE DRÓG, CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa 27.2021

Aurelia Wolska
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 28-12-2021 10:03:00
Placing offers : 05-01-2022 11:00:00
Offers opening : 05-01-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ 27.2021.pdf pdf 2082.09 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
01 Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.docx docx 25.9 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
02 Załącznik nr 1a - wzrór cennika część pólnocna.xlsx xlsx 16.66 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
03 Załącznik nr 1b - wzór cennika część południowa.xlsx xlsx 16.63 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
04 Załącznik nr 2a część 1 Szczegółowy opis zasad utrzymania dróg część północna.pdf pdf 237.27 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
05 Załącznik nr 2b część 2 - Szczegółowy opis zasad utrzymania dróg część południowa.pdf pdf 267.69 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
06 Załącznik nr 3 oświadczenie.docx docx 22.32 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
07 Załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 301.33 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
08 Załącznik nr 5 raport dobowy.xlsx xlsx 11.47 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
9 Załącznik nr 6 zbiorcze zestawienie wykonanych usług.pdf pdf 115.75 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
10 Załącznik nr 7 RODO.pdf pdf 150.64 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
11 Załącznik nr 8 obowiązki koordynatora bhp.pdf pdf 122.49 2021-12-28 10:03:00 Proceeding
INFO z otwarcia 27.2021.pdf pdf 64.85 2022-01-05 12:54:13 Public message
27.2021 info o wyborze - str. prowadzonego postęp..pdf pdf 113.56 2022-01-17 13:06:54 Public message

Announcements

2022-01-17 13:06 Marlena Górska Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, jak w załączonym piśmie.

27.2021 info o wybor [...].pdf

2022-01-05 12:54 Marlena Górska Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający udostępnia informacje z sesji otwarcia ofert, jak w załączeniu.

INFO z otwarcia 27.2 [...].pdf

2022-01-05 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę 607 000,00 zł brutto, z uwzględnieniem odpowiednio części zamówienia:
1. Na część nr 1 zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę 195 000,00 zł brutto
2. Na część nr 2 zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę 412 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 371