Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 047/2021 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego parkowania w Bydgoszczy w 2022roku

Deadlines:
Published : 30-11-2021 11:12:00
Placing offers : 10-12-2021 10:30:00
Offers opening : 10-12-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
047_2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.94 2021-11-30 11:12:00 Proceeding
047_ 2021 SWZ z załącznikami.zip zip 3686.76 2021-11-30 11:12:00 Proceeding
047_2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.66 2021-12-07 14:35:05 Public message
ZMIANA Nr 1 z dnia 07.12.2021..docx docx 64.07 2021-12-07 14:35:05 Public message
047 _2021 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 95.07 2021-12-13 10:23:34 Public message
047_2021 wybór.docx docx 83.47 2021-12-20 13:17:27 Public message

Announcements

2021-12-20 13:17 Marlena Krzyżaniak W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

047_2021 wybór.docx

2021-12-13 10:23 Marlena Krzyżaniak
Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

047 _2021 - informac [...].docx

2021-12-10 10:32 Marlena Krzyżaniak Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia dysponuje kwotą 1.118.357,35 zł
2021-12-07 14:35 Marlena Krzyżaniak W dniu 07.12.2021 r. Zamawiający zamieszcza treść pytań, które pojawiły się w toku postępowania oraz odpowiedzi na nie wraz ze zmianami do Umowy oraz przesunieciem terminu składania i otwarcia ofert.

047_2021 Ogłoszenie [...].pdf

ZMIANA Nr 1 z dnia [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 534