Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/XXa/2021 Sukcesywne dostawy endoprotez – PN/XXa/2021

Deadlines:
Published : 02-11-2021 12:18:00
Placing offers : 15-11-2021 09:00:00
Offers opening : 15-11-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS212-558394-pl.pdf pdf 766.92 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 80.93 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
espd-request.xml xml 245.93 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 642.97 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
ZATWIERDZENIE PN_XXa_2021.pdf pdf 227.85 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 237 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 214.24 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy_po akceptacji RP.doc doc 354 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
Załacznik_nr_2_do_umowy_zasady_srodowiskowe.doc doc 56.5 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
Załacznik_nr_3_do_umowy_zasady_BHP.doc doc 56 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy_umowa_użyczenia.doc doc 237 2021-11-02 12:18:00 Proceeding
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ.pdf pdf 789.34 2021-11-10 08:37:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 604.17 2021-11-16 10:16:33 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 37 i 41.pdf pdf 543.69 2021-11-16 10:43:54 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 630.92 2021-12-01 13:18:17 Public message

Announcements

2021-12-01 13:18 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania.

ZAWIADOMIENIE O WYNI [...].pdf

2021-11-16 10:43 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE ZADAŃ nr:
3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 37 i 41

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-16 10:16 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: Zadanie 1 – 308 175,84 zł; Zadanie 2 - 579 345,48 zł; Zadanie 3 – 8 640 zł; Zadanie 4 – 13 305,60 zł; Zadanie 5 – 4 493,88 zł; Zadanie 6 – 711 212,40 zł; Zadanie 7 – 423 934,56 zł; Zadanie 8 – 76 032,00 zł; Zadanie 9 – 250 699,32 zł; Zadanie 10 – 141 804,00 zł; Zadanie 11 – 40 824,00 zł; Zadanie 12 – 203 040,00 zł; Zadanie 13 – 75 942,36 zł; Zadanie 14 – 189 815,94 zł; Zadanie 15 – 438 166,80 zł; Zadanie 16 – 194 028,82 zł; Zadanie 17 – 32 400,00 zł; Zadanie 18 – 318 060,00 zł; Zadanie 19 – 1 053 345,60 zł; Zadanie 20 – 26 784,00 zł; Zadanie 21 –14 040,00 zł; Zadanie 22 – 10 730,88 zł; Zadanie 23 – 2 916,00 zł; Zadanie 24 – 10 357,20 zł; Zadanie 25 – 447 368,40 zł; Zadanie 26 – 68 510,88 zł; Zadanie 27 – 1 141 333,20 zł; Zadanie 28 – 559 494,00 zł; Zadanie 29 – 99 878,40 zł; Zadanie 30 – 100 980,00 zł; Zadanie 31 - 30 391,20 zł; Zadanie 32 – 29 133,00 zł; Zadanie 33 – 20 736,00 zł; Zadanie 34 – 32 943,24 zł; Zadanie 35 – 229 910,40 zł; Zadanie 36 – 112 472,06 zł; Zadanie 37 – 16 416,00 zł; Zadanie 38 - 10 368,00 zł; Zadanie 39 – 86 875,20 zł; Zadanie 40 – 54 999,97 zł; Zadanie 41 – 7 234,92 zł; Zadanie 42 – 3 520,00 zł; Zadanie 43 – 15 999,98 zł; Zadanie 44 – 3 510,00 zł; Zadanie 45 – 32 529,60 zł; Zadanie 46 – 84 767,04 zł; Zadanie 47 – 30 348,00 zł; Zadanie 48 – 78 818,40 zł; Zadanie 49 – 879 096,24 zł; Zadanie 50 – 29 484,00 zł.
2021-11-10 08:37 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień do treści SWZ

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 605