Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/XXV/2021 Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użycia, barwników, testów i krążków diagnostycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Deadlines:
Published : 29-10-2021 09:54:00
Placing offers : 25-11-2021 09:00:00
Offers opening : 25-11-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS211-550391-pl.pdf pdf 202.34 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
espd-request(4).pdf pdf 80.58 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
espd-request(4).xml xml 245.93 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Formularze asortymentowo-cenowe - załącznik nr 2.xlsx xlsx 24.57 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 626.13 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 99 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 183.5 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy.doc doc 332 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Zasady BHP.doc doc 56 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Zasady środowiskowe.doc doc 56.5 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Zatwierdzenie.pdf pdf 95.2 2021-10-29 09:54:00 Proceeding
Informacja o kwotach.pdf pdf 620.87 2021-11-04 10:38:45 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ.pdf pdf 609.33 2021-11-09 14:33:33 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ nr 2.pdf pdf 615.97 2021-11-17 12:16:11 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ nr 3.pdf pdf 607.72 2021-11-19 09:35:42 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ nr 4.pdf pdf 622.39 2021-11-19 12:30:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 482.49 2021-11-25 13:39:30 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2.pdf pdf 515.46 2021-11-26 14:00:11 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 492.58 2021-12-17 12:35:49 Public message

Announcements

2021-12-17 12:35 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-11-26 14:00 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-25 13:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-25 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 725993,00
2021-11-19 12:30 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ nr 4

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

2021-11-19 09:35 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ nr 3

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

2021-11-17 12:16 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treść SWZ nr 2

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

2021-11-09 14:33 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

2021-11-04 10:38 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwotach [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 733