Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00233901 Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap II – ul.Lipowa, ul.Brzozowa

Karol Romańczuka
Gmina Krzyż Wielkopolski
Deadlines:
Published : 18-10-2021 10:06:00
Placing offers : 03-11-2021 10:00:00
Offers opening : 03-11-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_BZP 00233901_01.pdf pdf 119.01 2021-10-18 10:06:00 Proceeding
SWZ ul. Lipowa, Brzozowa 2021.pdf pdf 246.68 2021-10-18 10:06:00 Proceeding
rys.nr1.pdf pdf 560.54 2021-10-18 10:06:00 Proceeding
rys.nr2.pdf pdf 627.69 2021-10-18 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 ST Lipowa -Brzozowa.docx docx 177.88 2021-10-18 10:06:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Budowa dróg - ul. Lipowa, ul. Brzozowa(1).docx docx 34.32 2021-10-18 10:06:00 Proceeding
Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 3133.12 2021-10-18 10:06:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 97.11 2021-11-12 11:04:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 94.54 2021-11-12 12:47:04 Public message

Announcements

2021-11-12 12:47 Karol Romańczuka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-12 11:04 Karol Romańczuka Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-11-03 13:05 Karol Romańczuka The message was withdrawn by the Buyer.
2021-11-03 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania:
495.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507