Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3.S.W.2021 Opracowanie projektu budowlanego hali piaskownika

Bożena Krausa
Urząd Gminy Luzino
Deadlines:
Published : 18-10-2021 10:10:00
Placing offers : 30-10-2021 09:26:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych, w procedurze uproszczonej.

Wartość zamówienia publicznego jest mniejsza od progów unijnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego,


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik graficzny nr 4.pdf pdf 156.59 2021-10-18 10:10:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 585.68 2021-10-22 12:27:13 Public message

Announcements

2021-11-03 13:36 Bożena Krausa Zamawiający unieważnia postepowanie bez podania przyczyny.
2021-10-22 12:27 Bożena Krausa W załączeniu wzór istotnych postanowień umowy - zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian we wzorze umowy.

wzór umowy.pdf

2021-10-19 09:40 Bożena Krausa Wysokość hali piaskownika uzależniona jest od wysokości piaskownika pionowo - wirowego, który zostanie dobrany.
Rekomenduje się wykonanie hali w konstrukcji lekkiej o wymiarach 11,2x7,6 m (zał. garf.). Dach i ściany należy zaizolować termicznie. Od szczytu hala powinna być wyposażona w drzwi umożliwiające transport pojemnika na piasek.
W hali należy wykonać:
• układ ogrzewania w celu zapewnienia minimalnej temperatury w okresie zimowym;
• układ wentylacji w celu wymiany powietrza, wyposażony w biofiltry absorbujące uciążliwe zapachy;
• układ czujników zanieczyszczeń powietrza, obejmujący m.in. pomiar stężenia siarkowodoru;
• siec wodociągową wyposażoną w kran ze złączką do węża oraz podłączeniem do piaskownika;
• odwodnienie posadzki w kierunku przepompowni pośredniej;
• układ zasilania i sterowania pracą urządzeń (pompownia pośrednia oraz piaskownik).
2021-10-18 10:12 Bożena Krausa Wzór umowy będzie dostępny od 22.10.2021r.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt budowlany Opracowanie projektu budowlanego hali piaskownika wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 1. Mapa do celów projektowych obejmująca całą oczyszczalnię, 2. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego, 3. Projekt budowlany: a) budynku hali piaskownika, b) technologiczny, c) elektryczny, 4. Projekt zagospodarowania terenu, 5. Uzgodnienia (sanepid i rzeczoznawca p.poż), 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 7. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 30% Oczekiwany termin realizacji 120 dni od dnia podpisania umowy. Proszę wpisać termin realizacji. 120 dni - 30 121-150 dni - 20 151 - 180 - 10 181 > 0 (0)
(0)

The number of page views: 565