Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/XX/2021 Sukcesywne dostawy endoprotez – PN/XX/2021

Deadlines:
Published : 13-10-2021 09:30:00
Placing offers : 28-10-2021 09:00:00
Offers opening : 28-10-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 645.3 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
Załacznik_nr_2_do_umowy_zasady_srodowiskowe.doc doc 56.5 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
Załacznik_nr_3_do_umowy_zasady_BHP.doc doc 56 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc doc 223 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ mod 29.09.2021.xlsx xlsx 208.6 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy_po akceptacji RP.doc doc 407 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy_umowa_użyczenia.doc doc 237 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
Zatwierdzenie PN_XX_2021.pdf pdf 238.76 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
2021-OJS199-518489-pl.pdf pdf 759.19 2021-10-13 09:30:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 80.9 2021-10-13 10:36:24 Public message
espd-request.xml xml 245.92 2021-10-13 10:36:24 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ1.pdf pdf 1371.44 2021-10-22 10:45:49 Public message
Załącznik nr 1 do zawiadomienia.xls xls 53.5 2021-10-22 10:45:49 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ2.pdf pdf 615.7 2021-10-22 13:55:06 Public message
ZMIANA SWZ.pdf pdf 569.75 2021-10-22 14:01:52 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 694.77 2021-10-27 13:21:47 Public message

Announcements

2021-10-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: Zadanie 1 – 308 175,84 zł; Zadanie 2 - 579 944,40 zł; Zadanie 3 – 8 640 zł; Zadanie 4 – 17 799,48 zł; Zadanie 5 – 711 212,40 zł; Zadanie 6 – 423 934,56 zł; Zadanie 7 – 76 032,00 zł; Zadanie 8 – 250 699,32 zł; Zadanie 9 – 141 804,00 zł; Zadanie 10 – 243 864,00 zł; Zadanie 11 – 75 942,36 zł; Zadanie 12 – 789 815,94 zł; Zadanie 13 – 470 696,40 zł; Zadanie 14 – 194 028,82 zł; Zadanie 15 – 32 400,00 zł; Zadanie 16 – 84 767,04; Zadanie 17 – 90 348,00 zł; Zadanie 18 – 318 060,00 zł; Zadanie 19 – 1 053 345,60 zł; Zadanie 20 – 26 784 zł; Zadanie 21 –19 440 zł; Zadanie 22 – 10 730 zł; Zadanie 23 – 2 916 zł; Zadanie 24 – 10 357,20 zł; Zadanie 25 – 526 456,80 zł; Zadanie 26 – 68 510,88 zł; Zadanie 27 – 1 141 333,20 zł; Zadanie 28 – 879 096,24 zł; Zadanie 29 – 559 494,00 zł; Zadanie 30 – 99 878,40 zł; Zadanie 31 - 29 484,00 zł; Zadanie 32 – 100 980,00 zł; Zadanie 33 – 30 391,20 zł; Zadanie 34 – 29 133,00 zł; Zadanie 35 – 20 736,00 zł; Zadanie 36 – 32 943,24 zł; Zadanie 37 – 229 910,40 zł; Zadanie 38 - 112 472,06 zł; Zadanie 39 – 16 416,00 zł; Zadanie 40 – 10 368,00 zł; Zadanie 41 – 96 875,20 zł; Zadanie 42 – 54 999,97 zł; Zadanie 43 – 7 234,92 zł; Zadanie 44 – 3 520,00 zł; Zadanie 45 – 15 999,98 zł; Zadanie 46 – 3 510,00 zł.
2021-10-27 13:21 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-22 14:01 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia i SWZ

ZMIANA SWZ.pdf

2021-10-22 13:55 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ nr 2

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

2021-10-22 10:45 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

Załącznik nr 1 do z [...].xls

2021-10-13 10:36 Zamówienia Publiczne W załączeniu ESPD/JEDZ do postępowania

espd-request.pdf

espd-request.xml

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 744