Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/XXII/2021 Usługi odbioru odpadów komunalnych – PN/XXII/2021

Deadlines:
Published : 01-10-2021 15:12:00
Placing offers : 12-10-2021 09:00:00
Offers opening : 12-10-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 583.31 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - formularz_oferty_28IX2021.doc doc 66 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy odpady komunalne_Mecenas.doc doc 349 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Załacznik_nr_1_do_umowy_zasady_BHP.doc doc 56 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Załacznik_nr_2_do_umowy_zasady_srodowiskowe.doc doc 56.5 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 46.5 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 44 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Zatwierdzenie.pdf pdf 270.02 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
08d984d4-e6a2-2226-fe7c-080001c7ba01.pdf pdf 116.81 2021-10-01 15:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 493.6 2021-10-14 09:33:58 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 383.69 2021-10-27 13:25:42 Public message

Announcements

2021-10-27 13:25 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-10-14 09:33 Zamówienia Publiczne W załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-12 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 709 010,28 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294