Proceeding: BI.271.3.2021 Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Magdalena Wlazłowska
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 16-09-2021 13:46:00
Placing offers : 12-10-2021 12:00:00
Offers opening : 12-10-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.71 2021-09-16 13:46:00 Proceeding
SWZ.DOC DOC 397 2021-09-16 13:46:00 Proceeding
załącznik 1-7.zip zip 244.84 2021-09-16 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8.z01 z01 491520 2021-09-16 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8.z02 z02 491520 2021-09-16 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 8.zip zip 100523.9 2021-09-16 13:46:00 Proceeding
zmiana nr 1 do SWZ 22.09.2021.docx docx 156.18 2021-09-22 12:48:36 Public message
K14.pdf pdf 218.09 2021-09-27 13:24:10 Public message
odpowiedzi zestaw 1 27.09.2021.doc doc 428.5 2021-09-27 13:24:10 Public message
RB aktualizacja 2021.7z 7z 950.89 2021-09-27 13:24:10 Public message
Zestawienie wyposazenia_rev 1.docx docx 1745.09 2021-09-27 13:24:10 Public message
odpowiedzi zestaw 2 05.10.2021.doc doc 141.5 2021-10-05 10:37:16 Public message
informacja o środkach pieniężnych 11.10.2021.doc doc 178.5 2021-10-11 10:30:28 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 111.33 2021-10-14 11:07:51 Public message

Announcements

2021-10-14 11:07 Magdalena Wlazłowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2021-10-11 10:30 Magdalena Wlazłowska Informacja o środkach pieniężnych

informacja o środkac [...].doc

2021-10-05 10:37 Magdalena Wlazłowska odpowiedzi zestaw 2 5.10.2021

odpowiedzi zestaw 2 [...].doc

2021-09-27 13:24 Magdalena Wlazłowska odpowiedzi na pytania zestaw 1 27.09.2021

K14.pdf

odpowiedzi zestaw 1 [...].doc

RB aktualizacja 2021 [...].7z

Zestawienie wyposaze [...].docx

2021-09-22 12:48 Magdalena Wlazłowska Zmiana nr 1 do SWZ 22.09.2021

zmiana nr 1 do SWZ 2 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1461