Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT.2620.11.2021 ,,Załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Rawiczu w 2022 roku’’

Deadlines:
Published : 16-09-2021 12:22:00
Placing offers : 24-09-2021 09:00:00
Offers opening : 24-09-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 65.25 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 430.31 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
Sprawozdanie z badań.pdf pdf 312.93 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 682.41 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
Załacznik nr 3 Oswiadczenie.docx docx 49.79 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Wzór oferty.docx docx 55.24 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oswiadczenie.docx docx 51.07 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc doc 53.5 2021-09-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Informacja RODO.docx docx 17.15 2021-09-16 12:22:13 Proceeding
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 38.29 2021-09-24 10:54:57 Public message

Announcements

2021-09-24 10:54 Donata Twardowska Unieważnienie postępowania 24.09.2021.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-09-24 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 371 600,00 zł.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 ,,Załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Rawiczu w 2022 roku’’ 1. Przedmiotem zamówienia jest załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych, które zostaną wytworzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w 2022roku. 2. Zamawiający przewiduje wytworzenie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05 w ilości około 4.600 Mg. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 8. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie płatna w ciągu 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 191