Proceeding: BI.271.5.2021 Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ”Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” – etap II.

Wojciech Chruściel
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 07-09-2021 11:58:00
Placing offers : 21-09-2021 12:00:00
Offers opening : 21-09-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz tp bez negocjacji.doc doc 326 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 oferta.doc doc 73 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - 6 do SWZ tryb podstawowy.docx docx 21.19 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx docx 66.65 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Aktualizacja koncepcji 2021 r.rar rar 93148.96 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 07.09.2021.pdf pdf 124.06 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Koncepcja 2015 r.part1.rar rar 460800 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Koncepcja 2015 r.part2.rar rar 460800 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Koncepcja 2015 r.part3.rar rar 95627.34 2021-09-07 11:58:00 Proceeding
20.09.2021 r. Informacja o środkach pieniężnych.doc doc 83.5 2021-09-20 07:47:52 Public message
21.09.2021 r. Unieważnienie postępowania.doc doc 83 2021-09-21 13:09:17 Public message

Announcements

2021-09-21 13:09 Wojciech Chruściel Unieważnienie postępowania

21.09.2021 r. Uniewa [...].doc

2021-09-20 07:47 Wojciech Chruściel 20.09.2021 r. Informacja o środkach pieniężnych

20.09.2021 r. Inform [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 240