Proceeding: SOP.271.6.2021 „Zakup łodzi żaglowych, sześcioosobowych, otwartopokładowych, na potrzeby szkolenia dzieci i młodzieży”

Grzegorz Piekarski
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 07-09-2021 10:32:00
Placing offers : 14-09-2021 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Termin składania ofert : 14 września 2021 r. godzina 15:00.


Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej. 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89- 000 Chojnice - Biuro Podawcze - Informacja pok. 306.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał.nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - ŁODZIE.doc doc 40 2021-09-07 10:32:00 Proceeding
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - ŁODZIE.docx docx 24.1 2021-09-07 10:32:00 Proceeding
Zał. nr 2 WZÓR UMOWY - ŁODZIE.doc doc 91.5 2021-09-07 10:32:00 Proceeding
Zał. nr 3 Formularz ofertowy - ŁODZIE.doc doc 32 2021-09-07 10:32:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5733 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 150