Proceeding: BI.271.2.2021 Koncepcja budowy odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej (od skrzyżowania ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach)

Agnieszka Buchwald
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Published : 17-08-2021 11:22:00
Placing offers : 27-08-2021 11:30:00
Offers opening : 27-08-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 98.57 2021-08-17 11:22:00 Proceeding
swz tp bez negocjacji.DOC DOC 284.5 2021-08-17 11:22:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 oferta.doc doc 71 2021-08-17 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - 6 do SWZ tryb podstawowy.docx docx 22.06 2021-08-17 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - OPZ.zip zip 56186.19 2021-08-17 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx docx 80.89 2021-08-17 11:22:00 Proceeding
2021.08.26 Informacja o środkach pieniężnych.doc doc 87.5 2021-08-26 09:08:33 Public message
informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 110.27 2021-08-27 14:05:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 22.06 2021-09-28 12:21:39 Public message

Announcements

2021-09-28 12:21 Sylwia Jurkowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sylwia Jurkowska
Wydział Budowlano - Inwestycyjny
Urząd Miejski w Chojnicach

Informacja o wyborze [...].docx

2021-08-27 14:05 Agnieszka Buchwald Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-26 09:08 Sylwia Jurkowska Informacja o środkach pieniężnych, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

2021.08.26 Informacj [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 265